Foreldreperspektivet

Morten Flatebø Brukerhistorie

Fortellingen om “foreldreperspektivet” handler om å ta foreldrene på alvor. Fagfolk må ikke overse det foreldrene kan, vet og gjør. Om stat eller kommune har “ansvar” for tiltak og tjenester, …