Deler av forsiden til heftet om tilgjengelige boliger av Norges Handikapforbund

Tilgjengelige boliger

Morten Flatebø Bolig og bygninger

Norges Handikapforbund har oppdatert heftet “Tilgjengelige boliger. Tilpasning av eksisterende boliger”. I heftet finner du gjeldende regelverk, tips til gode løsninger og finansieringsmuligheter.

Ikon: e-læringskurs

Tegnekurs bolig

Morten Flatebø Bevegelse, Bolig og bygninger, Kurs

E-læringskurset retter seg primært mot personer som bistår brukere med å søke om tilrettelegging av boligen. Dette er i hovedsak kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter, gjerne i samarbeid med kommunens boliggruppe.