Eldre mann i rullestol som holder i en løftebøyle og skal flytte seg over til seng (foto: colourbox.com)

Understøttelsesflate og trykkfordeling ved bruk av hjelpemidler

Morten Flatebø Bevegelse, Posisjonering

NAV Hjelpemiddelsentral formidler ulike hjelpemidler med trykksårforebyggende egenskaper. Valg av hjelpemiddel, opplæring, oppfølging, riktig bruk, tilpasning og en totalvurdering av hjelpemiddelbrukeren er nødvendig for at hjelpemiddelet og de trykksårforebyggende egenskapene i hjelpemiddelet skal fungere etter hensikten.

Forsiden til masteroppgave om bruk av aktivitetshjelpemidler

Blir aktivitetshjelpemidler brukt?

Morten Flatebø Bevegelse, Dagligliv og fritid

I masteroppgaven “Aktivitetshjelpemidler, i hvilken grad blir de brukt?” konkluderer Viljar Aasan at aktivitetshjelpemidler søkt om fra Beitostølen Helsesportsenter blir brukt relativt ofte. Analysene viser en signifikant sammenheng mellom bruk og type aktivitetshjelpemiddel, og om man har behov for ledsager eller ikke.

To barn i rullestol som leker med en ball (illustrasjon: colourbox.com)

Start tidlig med elektrisk rullestol

Morten Flatebø Bevegelse, Oppvekst, lek og læring

Studier viser at barn fra de er cirka ett år kan ha mulighet til å kjøre elektrisk rullestol og at dette har positiv innvirkning på flere områder. Våre erfaringer er at det er en del spørsmål fra både terapeuter og foreldre rundt introdusering av elektrisk rullestol i tidlig alder.