Deler av forsiden til Uloba-rapporten Barrierebryteren funksjonsassistanse

Barrierebryteren funksjonsassistanse

Morten Flatebø Arbeid og utdanning

Uloba har skrevet en rapport som dokumenterer NAV Hjelpemidler og tilrettelegging sin forvaltning av funksjonsassistanse i arbeidslivet. Grunnlaget for rapporten er både statistikk, data fra en spørreundersøkelse og funn fra intervjuer med saksbehandlere ved NAV Hjelpemiddelsentral.

Video om tilrettelegging i arbeidslivet

Morten Flatebø Arbeid og utdanning

Videoen “E de´mulig?” viser tilrettelegging for personer med ulike utfordringer i arbeidslivet. Vi ser eksempler på tilrettelegging for personer med nedsatt hørsel og bevegelse, blendingsproblematikk (syn) og lese- og skrivevansker.

Smilende elever med læreren bak (foto: colourbox.com)

Høyttalere med mikrofoner gir bedre lytteforhold for alle i skolen

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Barn og unge, Hørsel

Bruk av lydutjevningsanlegg (høyttalere med mikrofoner) forsterker talen til læreren og medelever og gjør det lettere å få med seg det de sier. Barn har behov for bedre lytteforhold enn voksne, også de som hører normalt. Hørselsorganet og evnen til å høre i støy utvikles i løpet av tenårene. Med bakgrunnsstøy blir det ekstra krevende for barn å oppfatte det som blir sagt.