Smilende mann foran bærbar datamaskin på et bord i stua (foto: colourbox.com)

Mac-en er min protese

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Lese- og skrivestøtte

Når jeg sitter med Mac-en min er jeg ikke særlig lese- og skrivehemmet, på tross av at jeg er dyslektiker og egentlig ikke kan skrive og leser som en snegle. Alt kan leses med ørene, og med gode skrivestrategier og digitale verktøy er det mulig å skrive det meste.

Kvinne som sitter i en rullestol og leser en bok (Foto: colourbox.com)

4 av 10 hjelpemiddelbrukere er uføre

Morten Flatebø Arbeid og utdanning

Ny registerbasert statistikk gjør at Statistisk Sentralbyrå (SSB) kan sette bruken av utlånte hjelpemidler fra NAV i sammenheng med uførhet – og dermed om funksjonsnedsettelsen medfører betydelig redusert arbeidsevne.