Ingressbilde til appen Scan How 2

Scan How 2

Hilde Fresjarå App, Kognisjon (app)

Appen Scan How 2 benytter tekst, bilder, video, lyd og farger til å skreddersy veiledninger (workflows) til alle typer oppgaver. Disse veiledningene kan aktiviseres ved å scanne en vedlagt QR-kode.

Ingressbilde til appen Jodacare

Jodacare

Hilde Fresjarå App, Kognisjon (app)

Jodacare er en digital kontaktbok som bidrar til å styrke samhandling mellom pårørende og hjelpere i tilfeller der bruker ikke selv har forutsetning for å delta aktivt.

Ingressbilde til appen Mine sirkler

Mine sirkler

Hilde Fresjarå App, Kognisjon (app)

Appen “Mine sirkler” er sosiale atferdskart som gir struktur og oversikt for personer i autismespekteret.

Ingressbilde til appen HandiKalender

HandiKalender

Hilde Fresjarå App, Kognisjon (app)

HandiKalender er en tids- og planleggingskalender for iOS og Android. Appen er med i NAVs rammeavtale for kalendere og planleggingssystemer.

Ingressbilde til appen Smartnoise

Smartnoise

Hilde Fresjarå App, Kognisjon (app)

Smartnoise er et lydhjelpemiddel for personer med ADHD eller oppmerksomhetsproblemer som består av hvit bakgrunnsstøy.

Ingressbilde til appen Ordbanken

Ordbanken

Hilde Fresjarå App, Kognisjon (app)

Ordbanken er en lettlest, forståelig og tilgjengelig ordbank, laget for personer med utviklingshemming.

Ingressbilde til appen Påminnelser

Påminnelser

Hilde Fresjarå App, Kognisjon (app)

Påminnelser er Apples egen app som hjelper deg å huske. Appen fungerer på tvers av alle plattformene til dine Apple produkter.

Ingressbilde til appen Memoassist

MemoAssist

Hilde Fresjarå App, Kognisjon (app)

MemoAssist er en kalenderapp som gir oversikt og struktur i hverdagen. Appen er med i avtalen for kalendere og planleggingssystemer til NAV.