Kartlegging av hverdag og aktiviteter – kognitiv støtte

Eva Teigstad Kognisjon, Verktøy

Om hvorfor og hvordan fagpersoner kan kartlegge personers kognitive utfordringer i dagliglivet.

Foreleser: Elin Svendsen, seniorrådgiver, NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag

Presentasjon av “H13 – Hjelpeskjema ved kognitiv funksjonsnedsettelse”.  Foredraget består av fem videoer.

  1. Hva betyr kartlegging? (3:07 min)
  2. Hva skal kartlegges? (2:06 min)
  3. Tidsperspektiv – overganger (2:25 min)
  4. Gjennomgang av kartleggings-verktøy. (9:12 min)
  5. Resultat av kartlegging, prioriteringer. (1:51 min)