Kartlegging av hverdag og aktiviteter – kognitiv støtte

Morten Flatebø Kognisjon, Verktøy

Om hvorfor og hvordan fagpersoner kan kartlegge personers kognitive utfordringer i dagliglivet.

Av seniorrådgiver Elin Svendsen ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag

Foredraget er på totalt cirka 10 minutter og er delt opp i fire deler. Det er en praktisk tilnærming til temaet kartlegging og fokuserer spesielt på ungdom og unge voksne med kognitive utfordringer.

Hva betyr kartlegging?

Hva skal kartlegges?

Tidsperspektiv – overganger

Resultat av kartlegging – prioriteringer