Tenkende ung kvinne som står ved et veiskille

Karrierevalg for ungdom med synsutfordringer

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Syn

Har du nedsatt syn og er elev på ungdomsskole eller videregående? Lurer du på hva du skal studere og hvilken jobb du vil ha? Her får du tips og spørsmål du kan stille deg.

Du kan spille av lydfilen om du ønsker å få lest opp artikkelen:

Det er viktig å se på skolegang som en forberedelse til arbeidslivet. Det er mange grunner til å ha en jobb, både når det kommer til økonomi, det sosiale og for samfunnet.

En jobb kan bidra til at du

 • lærer nye ting og utvikler deg
 • blir kjent med deg selv og hvordan du reagerer i ulike situasjoner
 • får en strukturert hverdag
 • får bedre selvtillit
 • får noe meningsfullt å drive med
 • får kollegaer og blir en del av et fellesskap

Trenger du hjelp og veiledning til å ta valg?

Ikke alle valg er lette å ta alene. Som en start kan det være lurt å reflektere over noen grunnleggende spørsmål for å hjelpe deg å finne ut av hva du ønsker og kan jobbe med.

Her er noen spørsmål du kan starte med å stille deg:

 • Hva liker jeg å gjøre?
 • Hva er jeg god på?
 • Hva kan jeg?
 • Er jeg motivert for videre skolegang/studier?
 • Liker jeg å jobbe inne eller ute?
 • Hvilke hobbyer har jeg?
 • Liker jeg praktisk eller teoretiske fag?

Få veiledning og råd fra fagpersoner

Karrierevalg må sees i sammenheng med din synshemming og behov for tilrettelegging. Trenger du å bli tryggere på hva du ønsker fremover og hvilke karrierevalg du bør ta, kan du blant annet kontakte følgende fagpersoner for veiledning og råd:

 • rådgivere på skolen
 • helsesøster
 • synspedagog/spesialpedagog i kommunen
 • rådgivere ved Statped
 • rådgivere ved NAV Hjelpemiddelsentral

Ta interessetester

Det finnes flere tester du kan ta for å finne ut mer om egne interesser, evner og hva som kreves av kompetanse for ulike yrker. Her finner du noen av testene:

Hvilken tilrettelegging trenger du for dine synsutfordringer?

Synsutfordringer er individuelle. Derfor er også behovet for tilrettelegging forskjellig fra person til person. Samtidig er det noen generelle utfordringer som synshemmede møter. Ved valg av utdanning og yrke er det viktig å være klar over at skole- og arbeidsoppgaver krever mer energi og tar lengre tid når man har en synsutfordringer.

Det er en fordel å tenke over hva som må til for at du skal lære best mulig. Å reflektere over egne behov for tilrettelegging gjennom hele døgnet kan bidra til å tydeliggjøre dine behov for tilrettelegging både hjemme og på skolen. Begge deler påvirker din evne til å lære.

Her er noen spørsmål du kan starte med å stille deg: 

 • Trenger jeg lengre tid på morgenen?
 • Hvordan kommer jeg meg til skolen/reisevei?
 • Har jeg behov for tilrettelagt transport, og har jeg krav på reisegodtgjørelse?
 • Hvilke bøker finnes som lydbøker?
 • Trenger jeg praktisk hjelp til å reise eller på skolen?
 • Har jeg krav på assistent?
 • Har jeg behov for at noen leser opp ting fra tavla?
 • Trenger jeg hjelpelærer?
 • Trenger jeg en-til-en undervisning?
 • Må jeg ha hjelp til å finne frem på skolen?
 • Hva kan jeg forberede og tenke på når det gjelder det sosiale/venner?
 • Hvordan informerer jeg mine medelever og lærer om min synshemming?
 • Hvem kontakter jeg for å få hjelp?

Du kan også spørre foreldrene dine eller andre nærpersoner hvis du er usikker på hva du har behov for.

Når du skal skifte skolested, for eksempel fra ungdomsskole til videregående skole, er det lurt å ta kontakt med tilretteleggingstjenesten eller kontaktpersonen på den nye skolen så tidlig som mulig for å melde fra om at du har tilretteleggingsbehov. Da kan du også bli kjent med skolen og de personene du kan spørre om hjelp. Samtidig gjør du skolen klar over dine behov og hva du trenger.


Mer informasjon