Ingressbilde til appen Jeg kan

Jeg kan! Læringsmappen

Hilde Fresjarå App

Appen “Jeg kan!” er utviklet for å systematisere og dokumentere elevens kunnskaper knyttet til arbeid og hverdagsliv.

Hvordan virker den?

Jeg kan! er til hjelp for elever og lærere til å systematisere og dokumentere elevens kunnskap. Eleven kan skaffe seg oversikt over hva som kreves for å utføre en arbeidsoppgave eller aktivitet. I tillegg får læreren oversikt over hva eleven har lært og hva som må øves mer på.

Innstillinger

Appen kommer på norsk bokmål, Widgit symboler og/eller norsk tegnsspråk. Man kan også legge inn egne bilder og videoer.

  • Appen kan dekke kunnskapsmål innenfor lesing, skriving, muntlige ferdigheter, regning, digital kompetanse og ADL-ferdigheter.
  • Oppgavene til eleven blir gitt som en påstand (til CV) eller som ord (til Ordbank) og eleven svarer med «Jeg kan», «Øve mer» eller «Kan ikke».
  • Man registrerer ferdigheter i en ferdig digital CV. Denne kan sendes digitalt (PDF) eller skrives ut i papirform.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Instruksjonsvideo fra Signo på YouTube

Spørsmål om – eller feil i appen kan mailes til jeg.kan.laeringsmappen@signo.no  

Tilgjengelighet

  • Bryterstyring

Leverandør

Stiftelsen Signo

Last ned

App Store – Jeg kan! Læringsmappen

Appen er gratis.