To studenter med pc sittende på en trapp (Foto: colourbox.com)

Inkluderende læringsmiljø

Morten Flatebø Arbeid og utdanning

Universell jobber for å fremme et inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser i høyere utdanning, og er en pådriver for universell utforming og læringsmiljøutvalgene ved norske utdanningsinstitusjoner.

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har besøkt Universell og laget fem filmer. Fire av filmene er foredrag som viser at fagfeltet er sammensatt og viktigheten av godt samarbeid mellom aktørene. Den femte filmen er et intervju.

Arbeid med inkluderende arbeidsliv

En presentasjon av Universell og deres mandat. Det vises til grunnleggende prinsipper knyttet til tilrettelegging generelt kontra universell utforming. Foredraget ved Kjetil Knarlag, som er leder for Universell, viser kort hvilke aktører som er med ved tilrettelegging rundt studenter med nedsatt funksjonsevne. Foredraget inneholder også en film om tilrettelegging generelt i denne sektoren.

Om målgruppen

Elinor Olaussen ved Universell gir informasjon om studenter med nedsatt funksjonsevne og hvordan overgangen fra videregående skole til studier er for denne gruppen. Elinor presenterer tall som viser noe om størrelsen og behovet for tilrettelegging i sektoren. Det presenteres noen veiledere som kan være aktuelle kunnskapskilder knyttet til selve tilretteleggingen for enkelte studentgrupper.

Samarbeid mellom NAV og lærested

Elinor Olaussen presenterer noen erfaringer knyttet til samarbeid mellom ulike enheter som skal jobbe med tilrettelegging for studenter. Hun tar opp problemstillinger knyttet til å identifisere studenter og å etablere et godt samarbeid rundt studentene, og foreslår konkrete former for samarbeid mellom etatene som skal bidra til bedre tilrettelegging rundt studentene.

Intervju med en mentor

Rettigheter og plikter

Kjetil Knarlag trekker opp hovedlinjer knyttet til rettigheter og plikter, både for studenter men også apparatet rundt. Universell henviser til aktuelle lover med tilhørende forskrifter og det juridiske rammeverket rundt tilrettelegging for studenter. I foredraget viser han forskrifter knyttet til utforming av studiemiljø og diskuterer hvor langt utdanningssektorens ansvar strekker seg.