I arbeid og høyere utdanning med kognitive vansker

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Hefte, Kognisjon

Det er mulig å tilrettelegge for personer med kognitive vansker etter sykdom eller skade i hjernen som ønsker å studere eller å arbeide.

Av ergoterapeut Kristin M. Bye og ergoterapeut Kjersti Sagstad

Målgrupper

Heftet er skrevet med tanke på rådgiver ved NAV-kontorene, arbeidsgivere, deg med kognitive vansker, tilretteleggere og andre samarbeidspartnere.

Hensikten

Hensikten er å dele kunnskap om kognitive funksjoner og konsekvenser av kognitive vansker. Målet er at flere med kognitive vansker skal bli sett, forstått og oppnå hensiktsmessig tilrettelegging.

Om innholdet

Heftet er delt inn i fem deler:

  • Første del gir en kort innføring om hjernen, kognisjon og kognitive vansker grunnet skade eller sykdom i hjernen.
  • Del to og tre tar for seg temaer som forberedelse, valg og tilrettelegging for høyere utdanning og arbeid for den det gjelder.
  • Del fire gir noen råd til ansatte i NAV i møte med personer som har kognitive vansker.
  • Del fem er et bidrag til arbeidsgivere om arbeidsplassinkludering for arbeidstakere med kognitiv vansker.

Til slutt finner du en liste over aktuelle lenker ved ønske om ytterligere informasjon.

Last ned heftet “I arbeid og høyere utdanning med kognitive vansker”