En ung og en eldre dame med briller som ser på nettbrett sammen (Foto: Colourbox)

Hvordan oppleves hverdagen for eldre med nedsatt syn?

Morten Flatebø Hjem og fritid, Publikasjon, Syn

Fire pensjonerte kvinner forteller om hvordan det å ha nedsatt syn påvirker hverdagen deres og hvordan de føler seg ivaretatt? Masteroppgaven kan bringe nye tanker til de som arbeider med eldre synshemmede når det gjelder hva de opplever som store endringer og savn og hva de etterlyser i forhold til tjenester.

Synspedagog Jorun Laksforsmo har i sin masteroppgave hatt fokus på hvordan eldre kvinner opplevde hverdagen etter at de ble synshemmet. Hun gjennomførte en kvalitativ studie basert på intervjuer med fire pensjonerte kvinner med synshemming. De fortalte om hvordan livet ble endret med synssvekkelsen. Det kom frem at mange ting kunne gjøres på gammel vane, men også at noe måtte gjøres annerledes.

Kvinnene fortalte at hverdagslivet i stor grad gikk greit, selv om ting tok mer tid og energi. De gav også et inntrykk av selvstendighet som viktig for egen selvrespekt. Aktivitet ble beskrevet som viktig, men utfordrende. Det samme gjorde lesing. Savnet av hobbyer og interesser de ikke lenger kunne gjøre ble påpekt. Familien fremkom som en viktig støttespiller, selv om de også gav uttrykk for at de helst ikke ønsket å belaste dem.

Historiene deres omfattet ulik grad av kontakt med flere instanser som øyelege, optiker, kommunal synskontakt og hjelpemiddelsentralen. I masteroppgaven blir noen av offentlige etaters muligheter for forbedring med hensyn til informasjon, opplæring og personalbytter belyst, samt organisering for å avhjelpe stort og smått i en hverdag hvor synet gjør ting utfordrende.

 Last ned masteroppgaven”Fire pensjonerte kvinner forteller om hverdagen med synssvekkelse: hvordan opplever de seg ivaretatt?”