Amalie sitter i rullestolen sin og arbeider med pc-en

Hvordan kan ungdom og voksne med store bevegelses- og kommunikasjonsnedsettelser bidra i samfunnet?

Morten Flatebø Bevegelse, Kommunikasjon

Dette spørsmålet har Digjobb jobbet med gjennom et prosjekt som nylig er avsluttet. Målet for prosjektet har vært å gi tilpasset og meningsfylt arbeid til mennesker med bevegelses- og kommunikasjonsnedsettelser.

Last ned prosjektrapporten.

Isaac Norge, en bruker- og fagorganisasjon for mennesker uten funksjonell tale, var eier av prosjektet. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har bistått med prosjektledelse og veiledning fra rådgivere ved NAV Hjelpemiddelsentraler. Prosjektet har fått støtte fra Stiftelsen Dam i tre år.

Nettportal med arbeidsoppdrag

Prosjektet har utviklet en nettportal der oppdragstakere og oppdragsgivere kan møtes og utveksle oppdrag: www.digjobb.no.  Dette er en portal som formidler digitale arbeidsoppdrag.

Eksempler på oppdrag som kan utføres via Digjobb:

  • Oversette tekster til grafiske symboler/bilder
  • Oversette tekster mellom ulike språk
  • Teste tilgjengelighet av nettsteder og apper for smarttelefoner og nettbrett med datatekniske hjelpemidler
  • Lage billedkunst og musikk med teknologi

Prosjektgruppa har brukt mye tid på å spre informasjon om tilbudet sammen med oppdragstakerne. Det har vært stor interesse for Digjobb, også i andre land enn Norge.

Digjobb har også hatt et godt samarbeid med avdeling for brukskvalitet og universell utforming av IKT i NAV. Oppdragstakere fra Digjobb har deltatt i tilbudet «Test min løsning», der oppdragstakere tester digitale løsninger med sine hjelpemidler som øyestyring eller brytere.

Videreføring av prosjektet

Januar 2020 ble prosjektet avsluttet, og tilbudet ble overtatt av TV 2 Skole. TV 2 Skole har lenge hatt fokus på universell utforming av læremidler, og ønsker å videreføre dette engasjementet via Digjobb. Nettstedet ligger nå på TV 2 Skoles plattform Elevkanalen.

Gjennom prosjektperioden er det etablert kontakt med flere samarbeidspartnere som er videreført etter at prosjektet var ferdig. I 2019 ble det arrangert en temadag på Norsk Teknisk museum i Oslo der besøkende på museet kunne prøve hjelpemiddelteknologi og symbolisering av tekster. Våren 2021 gjennomføres et liknende arrangement, med bidrag fra hjelpemiddelfirmaene Abilia, Normedia og Tobii Dynavox. Oslo VO Nydalen, Haukåsen skole i Oslo og SKUG-senteret fra kulturskolen i Tromsø er også med og arrangerer dagen sammen Digjobb.

TV 2 Skole er opptatt av at Digjobb i fortsettelsen skal være en portal for småjobber for alle som trenger digitale jobber, ikke bare mennesker med funksjonsnedsettelse. De har en visjon om at tilbudet kan bli et møtested for alle som ønsker å bidra med sin kompetanse. Det er viktig for den enkelte oppdragstaker og for samfunnet.


Les også

Lenker