En hvit labrador som ligger på golvet ved siden av eieren som sitter i rullestol ved arbeidspulten sin

Hvordan er det å ha en servicehund?

Morten Flatebø Bevegelse, Hjem og fritid

Servicehunder er hunder som er trent til å hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hjelpen hundene gir kan være å åpne dører og kjøleskap, hente telefonen og legge inn i vaskemaskinen. Hundene blir spesialtrent til hver enkelt bruker.

Servicehunden er ment å fungere som et alternativ for å løse brukerens utfordringer, i tillegg til å stimulere til økt aktivitet og en mindre isolert tilværelse. Den som får en servicehund må være i stand til å ta fullt ansvar for hunden, og derfor ha tilstrekkelig god helsetilstand til å ferdes hyppig og jevnlig utendørs til alle årstider.

Hva kan en servicehund gjøre?

Oppgavene som servicehundene utfører varierer fra bruker til bruker. Typiske oppgaver som går igjen hos flere brukere er:

 • Bære bagasje/handleposer/søppelposer
 • Plukke opp gjenstander som bruker mister
 • Ta ut av vaskemaskin/tørketrommel
 • Hjelpe til med å skifte sengetøy
 • Åpne/lukke dører
 • Hente telefonen når den ringer
 • Laste bil og båt med bagasje
 • Hente rullestol
 • Trykke på heisknapper, grønn mann osv.
 • Hjelpe til med av- og påkledning

I tillegg får noen brukere hjelp til blant annet henting av ved, trekking av rullestol og kjelke, hjelp til støvsuging og vasking.

En hvit labrador servicehund med dekke (Foto: Hundeskolen Veiviseren AS)
En hvit labrador servicehund med dekke

Hundene trenes til en «grunnpakke» med ferdigheter og spesialtrenes deretter tilpasset hver enkelt brukers behov. Hundene er ivrige og lærevillige, og den som får en servicehund må regne med å jobbe med å vedlikeholde og videreutvikle repertoaret gjennom hele tjenesteperioden.

En bruker forteller det slik:

Hunden min følger meg, hun er klar for oppdrag og service hele døgnet. Hun hjelper meg med å få av klær om kvelden, etter trening, når jeg kommer hjem. Hun hjelper meg med å stå opp hver morgen. Hunden min henter den manuelle rullestolen min når stolen står ved siden av sengen min, og når jeg kommer hjem i den elektriske rullestolen og ønsker å skifte over til den manuelle innestolen min. Jeg får hjelp til å ta ut av vaskemaskinen. Hunden min åpner og lukker døren til bad og soverom. Hun er ofte med på handleturer, hun kan bære og hente, plukke opp ting jeg mister eller ønsker å få tak i.

Er servicehund noe for deg?

Dersom du tenker på å søke om servicehund bør du tenke på følgende:

 • Tanker om hva hunden skal bidra med
 • Evne til hundehold
 • Livssituasjon (bolig, arbeid/skole, familie)
 • Fremtidsplaner
 • Fysisk og psykisk helse

Servicehund kan bidra til økt livskvalitet. Eksempler som brukere nevner er at servicehunden bidrar til økt

 • energi og overskudd
 • selvstendighet
 • verdighet
 • trygghetsfølelse
 • frihetsfølelse
 • sosial deltakelse

Servicehund har størst positiv effekt på brukerens mentale helsesituasjon og sosiale situasjon.

En bruker forteller det slik:

Hunden min gir meg trygghet. Jeg opplever stor grad av frihet og selvstendighet. Jeg kan ferdes i skog og mark alene, fordi jeg har med meg hund. Ikke minst opplever jeg det trygt å bo alene i egen leilighet. Hunden min bidrar til større sosial deltakelse. Jeg kan ta invitasjoner og utflukter på sparket, og det oppleves trygt å dra hjem alene, med henne ved siden av, også om kvelden. Jeg er blitt langt mindre sårbar ved assistenters sykdom eller forsinkelser. Jeg trenger i mindre grad å bruke familie og venner til dagligdagse gjøremål.

Det er imidlertid ikke slik at alle er egnet for servicehund og ikke alle vil ha nytte av en slik ordning. Det er mye jobb som følger med og brukerne må være positiv til og ha et realistisk bilde av hva det innebærer å ha en hund.

Les mer om hvem som kan få og hvordan du søker om servicehund på nav.no.