Nettbrett og datamus på en bordflate med trestruktur (Foto: colourbox.com)

Hvordan bruke iPad når du har problemer med å berøre skjermen?

Morten Flatebø Betjening, Bevegelse

Under menyvalget «Berøring» i Tilgjengelighetsmenyen finner du innstillinger som kan være nyttige for personer som av ulike grunner ikke kan betjene iPad eller iPhone ved å berøre skjermen på vanlig måte. 

Av spesialpedagog Frank Lunde ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken

Dette kan for eksempel være utfordringer med vanlig betjening fordi trykket blir upresist, det kan være vanskelig å utføre handlinger ved bruk av to eller flere fingre eller at man har behov for alternativ peking ved hjelp av mus eller en form for muserstatning.  

Gå direkte til

AssistiveTouch

Her finner du funksjoner som gjør det mulig å tilrettelegge bruken av iOS eller iPadOS for den som betjener berøringsskjermen ved hjelp av stylus/munn- eller pannepinne eller et annet alternativt pekeredskap.  

Munnpinnen TubusOne (Foto: Tubus Technology)
TubusOne er en munnpinne laget for nettbrett og smarttelefon. Sammen med AssistiveTouch kan du betjene en iPad eller en iPhone. (Foto: Tubus Technology) 

I det du slår på AssistiveTouch, vil du se et kontrollpunkt dukke opp til høyre i skjermbildet. Her finner du verktøy som gjør det mulig å styre ulike funksjoner bare med et trykkpunkt på skjermen. 

Slik bruker du AssistiveTouch

Valg du kan gjøre i menyen til AssistiveTouch 

Du finner denne menyen i “Innstillinger – Tilgjengelighet – Berøring – AssistiveTouch”:  

Menyvalg AssistiveTouch - øvre del

Tilpass øvre del av menynivå 

Under dette menyvalget kan du velge hvor mange og hvilke verktøy som skal være tilgjengelig når du trykker på kontrollpunktet. Standardvalget er 6 verktøy: Varslinger, Enhet, Kontrollsenter, Tilpasset, Siri og Hjemknapp.  

Valget «Enhet» viser en meny med operasjoner som vanligvis innebærer at man må holde enheten eller trykke på hardwareknapper utenom skjermen. Eksempler på dette er volum opp og ned, lås skjerm og ta skjermbilde. 

Valget «Tilpasset» viser egendefinerte bevegelser, og noen handlinger som ligger her fast, f.eks. knip og roter og hold og dra. I dette valget kan du selv definer skjermbevegelser som du måtte ha behov for i den appen du bruker. 

Tilpassede handlinger 

Her kan du bestemme hva som skjer når du trykker på kontrollpunktet ved enkelttrykk dobbeltrykk og langt trykk. Dette er et valg som gjør at du raskt kan aktivere de verktøy du bruker ofte.  

Egendefinerte bevegelser 

Legg til egne bevegelser på berøringsskjermen som du kan aktivere via menyvalget «Tilpasset» som vi beskrev i avsnittet over. 

Synlighet når aktiv 

Her velger du hvor synlig kontrollpunktet skal vises på skjermen. 

Bruke AssistiveTouch sammen med mus

Høsten 2019 kom iOS 13 og iPadOS 13. Med denne versjonen ble det for første gang mulig å betjene iPad og iPhone ved hjelp av en vanlig datamus. Dette innebar også at vi nå kunne ta i bruk spesielle mustyper laget for personer med ulike bevegelseshemminger. Eksempler på dette er hodestyrt mus, fotmus, joystick mus og trackball.  

Hodemus montert på en iMac (Foto: Frank Lunde)
Hodemus montert på toppen av en dataskjerm. Hodemusen registrerer hodebevegelser og dette emulerer musbevegelser på skjermen. (Foto: Frank Lunde) 

De aller fleste mustyper er kompatibel med iOS og iPadOS. Hvis musen ikke har Bluetooth må den kobles til enheten via en overgang.  

Overgang (Foto: Frank Lunde)
Eksempel på en overgang som gjør at du kan koble musen til en iPad. (Foto: Frank Lunde)

Versjon 13.4 av iOS/iPadOS gav oss mulighet til å ta musen i bruk uten å gå innom AssistiveTouch-menyen. Dersom du skal gjøre innstillinger på musen, må man gjøre det i denne menyen.

Her ser du en demonstrasjon av hvordan du bruker mus på en iPad: 

Valg for mus i AssistiveTouch menyen 

I den nedre delen av AssistiveTouch-menyen gjør du innstillinger for mus eller andre pekerenheter som du har koblet til enheten din.  

Menyvalg AssistiveTouch - nedre del

Enheter 

Her kan du se hvilke enheter du har koblet til og gjøre endringer på dem, og du kan koble til nye enheter vi Bluetooth. Trykk på navnet til enheten du har koblet til, og velg hva de ulike knappene på musen skal gjøre.  

Musetaster 

Hvis du har et eksternt tastatur koblet til, kan du bruke talltastaturet til å betjene musbevegelser og trykk. Hvis du mangler talltastatur bruker du tastene 789uojkl til å flytte på musmarkøren. Trykk i eller 5 på talltastaturet for å klikke. Du kan velge å bruke alt (⌥) tasten som hurtigtast. Trykk fem ganger for å slå musetaster av og på. 

Vis skjermtastatur 

Når dette valget er slått på, vil skjermtastaturet dukke opp når du aktiverer et tekstfelt, selv om du har koblet til et eksternt tastatur. Dette er nyttig når du bruker tastaturet som mus, eller bryterkontroll. 

Vis alltid menyen 

Velg om kontrollpunktet til AssistiveTouch skal vises. 

Dvelekontroll 

Med denne funksjonen aktivert trenger du ikke trykke på en mustast for å klikke på et objekt på skjermen. Hold muspekeren i ro på objektet, og klikket utføres etter en tid. 

Tilbakefallshandling 

Velg her hva som skal skje etter at du har utført et klikk. Du kan velge trykk på nytt eller sette dvel på pause. Velger du det siste må du aktivere dvel på nytt for å få utført et nytt trykk.    

Bevegelsestoleranse 

Her definerer du avstanden du kan bevege musmarkøren mens du dveler på et objekt. Hvis du beveger deg over grensen, blir ikke dvelhandlingen utført. Har man vondt for å holde muspekeren i ro, kan man forsøke å endre denne innstillingen. 

Aktive hjørner 

Definer handlinger som skal utføres når du flytter musmarkøren til et hjørne. Du har et stort utvalg av handlinger å velge mellom 

Angi develetid 

Velg hvor lenge du må hold musmarkøren i ro før handlingen utføres. 

Følbart Trykk

Dette valget i hovedmenyen berøring lar deg bestemme hvor lenge du må holde fingeren i ro på et objekt før du får se kontekstmenyen, forhåndsvisning eller handlinger. Du har valget mellom kort eller lang. Hvis du har problemer med at du ikke klarer å løfte fingeren vekk fra objektet før for eksempel kontekstmenyen dukker opp, kan du velge «lang» i denne menyen. 

Trykktilpasning 

Disse valgene bruker du hvis du har problemer med å bruke fingrene på skjermen. Du kan her på ulike måter bestemme hvordan skjermen reagerer på berøring.  

For at noen av disse valgene skal fungere, må du slå på trykktilpasning. 

Innstillinger for trykktilpasning

Varighet av trykk 

Hvis du ofte og utilsiktet trykker på skjermen, kan denne muligheten være nyttig for deg. Ufrivillige trykk er for mange kortvarige, og denne funksjonen ignorerer korte trykk. Når du har slått på funksjonen, kan du velge hvor lenge du må trykke på skjermen før trykket registreres. 

Ignorer gjentagelse 

Hvis du har skjelvinger/tremor eller små ufrivillige bevegelser kan det hende at det du mente skulle være et trykk blir registrert som flere trykk. Dette kan føre til at det blir mange feiltrykk på for eksempel skjermtastaturet. Dette valget er laget for den som har dette problemet  

Trykkstøtte 

Mange opplever at det de hadde ment skulle være et trykk på et punkt på skjermen, i stedet blir registrert som en sveipebevegelse. Det kommer av at man ikke får til å løfte fingeren opp fra skjermen straks man har trykket, og i stedet gjør en liten bevegelse med fingertuppen mot skjermen.  

Slik ser det ut når du bruker plasseringen av første trykk i trykkstøtte: 

Valget «bruk plasseringen til siste trykk», brukes når du er upresis og ikke treffer stedet du vil trykke, men du klarer å holde fingeren på skjermen og flytte den dit du mente å trykke. Her ser du en demo av denne muligheten: 

Under disse to valgene kan du velge tidsintervallet før bevegelsen blir tolket som et sveip. 

Sveipebevegelser 

Dersom du bruker trykktilpasning, vil du i utgangspunktet ikke kunne gjøre sveipebevegelser før bevegelsesforsinkelsen er utløpt. Denne innstillingen gjør at du likevel kan får utført sveipebevegelsen. Du velger her hvor langt du skal stryke over skjermen før bevegelsen registreres som sveipebevegelse. 

Trykk for å vekke

Standardvalget i iPhone eller iPad er at dette valget er slått på. For den som utilsiktet berører skjermen fører det til at enheten vekkes uten at man hadde ment å gjøre det. Det fører til at man bruker mer batteri enn nødvendig, og kanskje aktiverer objekter man ikke ønsker å aktivere. Når «trykk for å vekke» er slått av, må man trykke på sideknappen, på maskinvaretastaturet, mustast eller bryter for å vekke enheten. 

Rist for å angre

Standardvalget for iPhone eller iPad, er at dette valget er slått på. Det gjør at du kan angre handlinger som er gjort. Det betyr at det å riste på enheten gjør det samme som angretasten på en datamaskin (CTRL+Z). Hvis du har problemer med å holde enheten i ro, kan det hende at det som registreres som risting ikke var ment å være det. Derfor er det mulig å slå denne mulighet av, og dermed utilsiktet aktivering av angre. 

Samtalelyd

Her velger du hvor lyd skal spilles av under en telefon eller FaceTime-samtale. Du kan også velge om samtalen skal besvares automatisk. 

Innstillinger for samtalelyd

Ved å velge automatisk, vil lyden gå til den lydenheten du har aktivert i øyeblikket. Dette er standardvalget for iPhone eller iPad.  

Bluetooth-hodetelefoner sender alle telefonsamtaler til den lydenheten som er gjort aktiv i innstillingsmenyen for Bluetooth. 

Høyttaler bruker enhetens interne høyttaler. 

Besvar automatisk: Når noen ringer deg, vil samtalen besvares automatisk etter et tidsrom som du velger. Du kan velge å avvise samtalen mens det ringer.  


Relaterte artikler