Mann med blå caps som holder en mobiltelefon i hånden og snakker til den (foto: colourbox.com)

Hvordan betjene iPad med stemmen?

Morten Flatebø Betjening, Bevegelse

Hvis du har en tydelig stemme med god uttale, kan du med hjelp av funksjonen “Talekontroll” betjene iPad og iPhone uten å bruke hendene.

Av spesialpedagog Frank Lunde ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken

Talekontroll finnes ikke i norsk versjon (per mai 2020), men med litt engelskkunnskaper kan du likevel få gjort mye ved hjelp av Talekontroll. 

Her kan du se en liten demonstrasjon av talekontroll:

Talekontroll-menyen

Menyen Talekontroll i iOS
Menyen for “Talekontroll”

Denne menyen finner du i “Innstillinger – Tilgjengelighet – Talekontroll”. Her kan du aktivere talekontroll, og du kan endre på innstillingene.

Språk

Som nevnt har vi bare engelsk talegjenkjenning i iOS og iPadOS. Dette gjelder uavhengig av hvilket språk du har satt opp som primærspråk i enheten din. Talekontroll benytter seg av den samme talegjenkjenningsmaskinen som Siri. Siri er et talebasert søke-/og kommandosystem som finnes i alle telefoner, nettbrett og datamaskiner fra Apple.

Tilpass kommandoer

I denne menyen kan du opprette dine egne kommandoer eller du kan tilpasse dem som allerede er innbygget i systemet.

Menyen Ny kommando i iOS
Skjermbilde som viser hva du ser når du har valgt «Opprett ny kommando» i menyen «Tilpass kommandoer»

Under menyvalget «Opprett ny kommando» lager du en kommando som aktiveres med et uttrykk som du bestemmer. Du har størst sjanse for at talekontrollen forstår deg hvis du bruker et engelsk uttrykk. Skriv inn uttrykket og velg “Handling” for å bestemme hva som skal skje når du sier uttrykket. Her kan du velge mellom:

 • Sett inn tekst
  Setter inn en tekst i et skrivefelt/tekstbehandler når uttrykket ditt er forstått.
 • Utfør egendefinert bevegelse
  Utfører en fingerbevegelse på skjermen. Etter at du har valgt dette vil du komme til en skjerm hvor du kan spille inn fingerbevegelsen du vil ha utført.
 • Utfør snarvei
  Har kan du velge mellom alle snarveiene som du har lagret i appen Snarveier.
 • Spill av registrerte kommandoer
  Registrer en serie med kommandoer med stemmen som senere kan utføres med uttrykket du har registrert. Start registreringen med å si: «Start recording commands» og avslutt ved å si «Stop recording commands».

Valget «App» lar deg velge i hvilken app denne kommandoen kan benyttes.

De øvrige valgene i denne menyen lar deg aktivere eller deaktivere kommandoer. Dette er menyen du får fram når du velger kommandoen «Go home».

Innstillinger for kommandoen Go home i iOS
Innstillinger for kommandoen “Go home”

Aktivert Av/På: Hvis du deaktiverer kommandoen vil ikke Talekontroll reagere når du sier kommandoen.

Bekreftelse Av/På: Hvis denne er slått på blir du bedt om å bekrefte at kommandoen skal utføres.

Vokabular

Her kan du legge inn nye ord eller uttrykk som du ønsker at Talekontroll skal gjenkjenne. Dette valget lærer altså Talekontroll nye ord. Vokabular brukes der du oppdager at Talekontroll i dikteringsmodus ikke tolker ord riktig.

Kommandotilbakemelding

Her velger du om og hvordan Talekontroll skal vise deg hva som er oppfattet, samt gi deg hint om kommandoer som er nyttige i situasjonen. 

Vis bekreftelse Av/På: Når dette valget er slått på vil du en kort tid se en liten tekst øverst på skjermen som viser hvilken kommando som er oppfattet av Talekontroll.

Spill lyd Av/På: Velg om du skal høre en varsellyd når en kommando er oppfattet og utføres.

Vis hint Av/På: Her får du hint om kommandoer du kan bruke.

Kontinuerlig overlegg

Her kan du slå på overlegg. Et overlegg viser navn eller tall over skjerminnhold slik at du kan få utført ting raskere. 

Menyen Overlegg i iOS
Menyen “Overlegg”

Objektnummer

Dette overlegget viser et tall ved hvert objekt i skjermbildet. Velg objektet ved å si tallet. Hvis overlegget ikke er satt på permanent, kan du aktivere det ved å si «Show numbers».

Objektnavn

Viser navnet på objekter i skjermbildet. Si navnet på objektet for å velge det. Hvis du har norsk brukergrensesnitt, vil Talekontroll sjelden oppfatte hvilket objekt du mener. Dette skyldes at alle objektnavnene er norske. Dersom du vil bruke dette overlegget bør du bytte til Engelsk iPad-språk i menyen Innstillinger/Generelt/Språk og region. Hvis overlegget ikke er satt på permanent i denne menyen, kan du aktivere det ved å si «Show names».

Nummerert rutenett

Her får du mulighet til å håndtere objekter som ikke er representert med navn eller tall. Overlegget vises som et rutenett, og du velger posisjon i rutenettet ved å si tallet i ruten. Når du har valgt rute, vil det dukke opp et rutenett med tall innenfor ruten du valgte. På den måten kan du etter hvert velge en posisjon på skjermen som du vil trykke på. Hvis overlegget ikke er satt på permanent, kan du aktivere det ved å si «Show grid». 

Øyekontakt

Hvis du har en enhet med Face ID-kamera, vil du se dette valget i menyen. Dette kameraet kan registrere om du ser på skjermen eller om du ser bort. Når valget er slått på, vil Talekontroll bli satt i dvale når du ser vekk fra kameraet og satt til våken når du ser på kameraet.  


Relaterte artikler