Ung gutt som lurer på hva han skal bli (Foto: Colourbox.com)

Hva vil du bli når du blir stor?

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Barn og unge

Å ha nedsatt funksjon innebærer at det er et gap mellom personens individuelle forutsetninger og omgivelsenes forventninger. Tilrettelegging og hjelpemidler kan bidra til å minske dette gapet, også for utdanning og jobb. Tenk muligheter fremfor begrensninger!

Selvstendighet og mestring i hverdagen gir mange muligheter. Man velger utdanning og arbeid utfra interesser. Om det er hindringer på grunn av nedsatt funksjonsevne, må det undersøkes om dette kan være mulig likevel. Det er veldig mye som er mulig å få til!

Sammen med bruker, arbeidsgiver, nærpersoner, terapeut i kommunen og NAV-kontoret er en grundig utredning helt avgjørende for å avdekke behov og muligheter. Fagpersoner på hjelpemiddelsentralene samarbeider tett og tverrfaglig for å finne løsninger som fungerer hjemme og på arbeidsplassen.

På et gitt punkt må noen likevel innse at man må velge yrket bort, dersom vi ikke finner løsninger som lar seg gjennomføre på hensiktsmessig vis. Et informert valg er likevel viktig, så man vet hvilke vurderinger som er lagt til grunn.

Hjelpemidler og tilrettelegging er vesentlig, det samme er familien og spesielt foresatte sin rolle. Bevisstgjøring om dette er viktig, for å bidra til selvstendighet på sikt. Tidligst mulig, og kontinuerlig, må selvstendighet fremheves og etterstrebes.

OECD-rapporten fra det internasjonale prosjektet “Pathways for Disabled Students to Tertiary Education and Employment” viser blant annet resultater fra Norge.

Man ønsker suksess i utdanning og arbeid, også med nedsatt funksjon. Familiens involvering er avgjørende, og mor sin rolle pekes ut som den viktigste ressursen for nettopp dette. Vi velger å fokusere på foresatte, ettersom far og mor, eller de betydningsfulle voksne man vokser opp hos, er det viktigste i rapporten. En nøkkelfaktor for å gjøre den unge i stand til å gjennomføre utdanning og komme i jobb, er familiens involvering.

Sterkt familieengasjement gjennom barndommen og ungdomstiden bidrar til å oppnå det som trengs i skole og hverdagsliv. Den unge lærer seg å mestre situasjonen mest mulig selvstendig, som igjen bygger en solid grunnmur for livet og fremtiden.

Kilde: OECD-rapporten «Pathways for Disabled Students to Tertiary Education and Employment«.

Nyttige lenker på nav.no