Fem elever som arbeider sammen rundt et bord i klasserommet (foto: colourbox.com)

Hva skjer i hjernen når vi lærer?

Morten Flatebø Kognisjon, Kompetansefrokost

Onsdag 16. desember 2020 var det kompetansefrokost med temaet «Hva skjer i hjernen når vi lærer?».

Foredragsholder

  • Marianne Fyhn, hjerneforsker og professor i biologi, Universitetet i Oslo

I sin forskning studerer Fyhn hjernecellene til forsøksdyr som lærer eller utfører andre adferdsoppgaver. Fyhn var sentral i oppdagelsen av hva som ligger til grunn for hjernens stedsans som ble belønnet med Nobelprisen i Medisin eller Fysiologi i 2014 til May-Britt og Edvard Moser. Ved Universitetet i Oslo har hun bygget opp en bred forskningsgruppe hvor de kombinerer eksperimentelle studier med matematiske modeller og beregninger for bedre å kunne forstå hjernefunksjon. Fyhn er en erfaren underviser og formidler.  

Om temaet

Hva skjer egentlig i hjernen når vi lærer? Og hvordan har det seg at hjernen til barn er så mye mer plastisk enn hos voksne? I sitt foredrag vil Marianne Fyhn belyse disse temaene ved å vise til nyere forskning fra mennesker og fra hennes egen forskning av hjernefunksjon hos dyr. Hun vil forklare hva som skjer i den unge hjerne og hvordan hjernen endres i voksenlivet. Videre vil hun fortelle hva som skjer når nye minner dannes og hvordan vi klarer å huske noen minner veldig lenge. I løpet av seminaret vil hun gi et innblikk i hvordan nye metoder gjør at vi kan få helt ny innsikt om hjernens funksjon.

Opptak

Om kompetansefrokost

Les mer om kommende og tidligere kompetansefrokoster.