Kvinne og mann ved kjøkkenbordet (Foto: Husbanken)

Husbanken om tilpassing av bolig

Morten Flatebø Bolig og bygninger, Kompetansefrokost

Onsdag 14. november 2018 var det kompetansefrokost med temaet «Husbanken om tilpassing av bustad».

Foredragsholdere

Profilbilde av Tina Therese Larsen, Husbanken
Tina Therese Larsen
Profilbilde av Sigbjørn Spurkeland, Husbanken
Sigbjørn Spurkeland
Profilbilde av Monica Ketelsen, Husbanken
Monica Ketelsen
  • Ein framtidsretta bustad
    Ved Tina Therese Larsen, seniorrådgjevar og sivilarkitekt, Husbanken
  • Demografisk utvikling og Husbankens økonomiske verkemiddel
    Ved Sigbjørn Spurkeland, seniorrådgjevar, Husbanken
  • Bustadrådgjevingsgrupper
    Ved Monica Ketelsen, seniorrådgjevar, Husbanken