Hender på tastatur

Hurtigtaster er effektivt og forebygger skade

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Barn og unge, Betjening, Bevegelse

Hurtigtaster (eller tastatursnarveier) effektiviserer arbeidet og sparer musearmen din.

Ved seniorrådgiver Daniel Scheidegger, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo

De fleste av hurtigtastene det vises til er standard hurtigtaster for Windows-programmer. Mac har mange av de samme tastekombinasjonene, men kommando-tasten (Cmd ⌘) på Mac erstatter Control-tasten (Ctrl) i Windows. Control-tasten på Mac (Ctrl ^) erstatter Alt-tasten i Windows. Et viktig unntak er Windows-kombinasjonen Alt+Tab som på Mac utføres med Cmd+Tab.

Trege taster

Hvis du ikke kan trykke på flere taster samtidig, kan du aktivere trege taster under innstillinger. For å aktivere trege taster trykker du Shift-tasten fem ganger og deretter Enter.

Hurtigtaster brukes ofte i sammenheng med

  • talegjenkjenning
  • hjelpemidler for synshemmede (enklere å finne taster enn musemarkøren)

Å bruke taster gir ofte mer presisjon enn finmotoriske bevegelser med mus!

Hvordan utføre en hurtigtast-kombinasjon?

I denne teksten brukes det forkortelser for å beskrive tastaturkommandoene. For eksempel «Ctrl+F4» betyr:

  1. Trykk og hold venstre (eller høyre) Ctrl-tast nede
  2. Trykk kort på F4-tasten
  3. Slipp Ctrl-tasten

Hvis det er to eller flere spesialtaster (Ctrl-, Alt-, Shift- eller Windows-tasten), må de holdes samtidig nede før ekstratasten trykkes. Huskeord står i parentes og er ofte engelske ord, for eksempel Ctrl+S som betyr å lagre (save).

NB: «Alt» betyr alltid venstre Alt-tast, mens Shift og Ctrl-tastene går om hverandre.

Slik kan Windows-tasten se ut (to eksempler):

Windows-tasten (eldre versjon)
Windows-tasten
Windows-tasten (ny versjon)
Windows-tasten

Slik kan kommando-tasten for Mac se ut:

Kommando-tasten (Mac)
Kommando-tasten (Mac)

Nyttige hurtigtaster

Her kan du laste ned og skrive ut de oversiktene du ønsker å bruke:

Mer informasjon