Tilrettelegging av lydforholdene

Lydforholdene i omgivelsene er viktige i forhold til å oppfatte lyder. Det finnes muligheter for å tilrettelegge lydforholdene i hjemmet, på skolen eller arbeidsplassen.

Akustikk betyr egentlig læren om lyd, men brukes av mange som en fellesbetegnelse for lydforholdene i et rom. Når det gjelder tilrettelegging av lydforholdene i hjemmet, på skolen eller arbeidsplassen, kan det være nyttig å dele akustikkbegrepet inn i

  • støy fra eksterne lydkilder utenfor rommet/boligen
  • støy fra utstyr og personer i rommet
  • etterklangstiden i rommet