Kommunikasjon med hørselshemmede

Med enkle grep kan samtalepartneren legge til rette for at personen med nedsatt hørsel oppfatter det som blir sagt.

Det meste av vår sosiale atferd lærer vi ved å kommunisere med andre. Personer med nedsatt hørsel har ikke automatisk denne muligheten. Med enkle grep kan samtalepartneren legge til rette for at personen med nedsatt hørsel oppfatter det som blir sagt. 

Mange personer med nedsatt hørsel opplever det som utfordrende og slitsomt å følge med på en samtale. Det kan oppstå misforståelser og noen personer kan trekke seg unna fordi de ikke orker eller er engstelige for å dumme seg ut. 

Å tilrettelegge for en god samtale med en person som hører dårlig er ikke så vanskelig. Det er forutsetningen for å høre som har endret seg, ikke noe annet. Når en sans svekkes, overtar en annen. Synet blir viktig når hørselen reduseres.

Her er noen tips på hva du bør gjøre i samtale med en hørselshemmet:

 • Reduser bakgrunnsstøy
 • Ha nok lys på deg
 • Ha øyekontakt
 • Snakk tydelig og naturlig
 • Sjekk ut samtalen underveis
 • Tydelig temaskifte
Plakat: Tips til kommunikasjon med hørselshemmede
Plakat

Plakaten “Tips til kommunikasjon med hørselshemmede” gir utfyllende informasjon om tipsene. Heng den gjerne opp på veggen og bruk den som en huskeliste!

Hvordan kommunisere med personer med svært nedsatt hørsel eller døve 

Personer som har så sterkt nedsatt hørsel at de ikke kan oppfatte tale, er avhengig av visuell kommunikasjon.  

Her finnes det ulike muligheter: 

 • Tegnspråk: Tegnspråk er basert på visuell kommunikasjon og er et fullverdig språk med egen grammatikk og struktur. I Norge bruker vi Norsk tegnspråk. Du kan bestille en tegnspråktolk ved tolketjenesten på NAV Hjelpemiddelsentral. 
 • Tolk: Personer som er døve, døvblinde eller døvblitte, kan ha behov for tolking via tegnspråktolk eller skrivetolk. Barn som er blitt døve før innlæring av språk, omtales som født døve. Døvblitte er personer som har mistet hørselen etter at talespråket er innlært. Tolking skal formidle samtalepartnernes budskap til hverandre. Det finnes ulike tolkemetoder for døve, døvblinde og hørselshemmede. Valg av metode er avhengig av hørselstapet, men kan også være situasjonsbestemt og påvirket av blant annet innhold og tema, rom- og lysforhold. Personen selv vet som regel hvilken tolkemetode som passer best. Mange kunne hatt nytte av for eksempel skrivetolk, men er ikke klar over tilbudet. Tolken du har bestilt kan enten møte opp til avtalt tid/sted, eller tolke via skjerm. 
 • Skriftlig kommunikasjon:  
  • Du kan skrive det du vil si 
  • På papir 
  • Sms 
  • PC, nettbrett eller lignende. 
  • Diktering, for eksempel på en smarttelefon eller en datamaskin 

Dette kan fungere greit ved korte beskjeder. Ved lengre samtaler kan du bestille en skrivetolk ved tolketjenesten på NAV Hjelpemiddelsentral. 

Les mer om tolk