Hørselshjelpemidler

For å gjøre hverdagen enklere ved hørselsvansker, finnes det en rekke hjelpemidler som brukes med eller uten høreapparater for å kompensere for hørselstapet.

Høreapparater vil ikke fullt ut erstatte normal hørsel. Å høre tale i støy og høre tale på litt avstand, er ofte et problem med høreapparater. Hørselstapet kan også medføre at lyder oppfattes forvrengt i forhold til normal hørsel. Enkelte varslingslyder kan også være vanskelig å oppfatte.

Problemene er gjerne knyttet til

  • å høre høyfrekvente varslingslyder
  • å oppfatte hva som blir sagt i støyfylte omgivelser
  • å oppfatte tale på litt avstand
  • å forstå tale i telefon godt nok

Hørselshjelpemidler kan deles i fire grupper:

  • Varsling – gir en alternativ varsling med lys/vibrasjon
  • Lytting – løsninger for bedre taleforståelse fra TV/radio
  • Samtale – gir bedre taleforståelse ved samtale/møter/skole
  • Telefoni – bedre taleforståelse ved telefonbruk

Hjelpemiddeldatabasen gir en oversikt over noen av de hørselshjelpemidlene som finnes.

For noen er det viktig med tilpassede hørselshjelpemidler, men for mange med mindre hørselstap kan det være nok med en del enkle grep som blant annet å velge det riktige produktet ved kjøp av ny radio eller TV, eller en dørklokke med lavfrekvent lyd.

På nav.no finner du informasjon om rettigheter, henvisningsskjema og søknadskjema.

Alle kommuner skal ha en hørselskontakt som kan bistå med å finne en egnet løsning tilpasset brukerens behov, og de har også en forenklet søkeprosess som kalles bestillingsordningen for de mest brukte hjelpemidlene tilpasset dagligliv. Ta kontakt med kommunehelsetjenesten ved hørselskontakten om dette.