Hørselshjelpemidler

For å gjøre hverdagen enklere ved hørselsvansker, finnes det en rekke hjelpemidler som brukes med eller uten høreapparater for å kompensere for hørselstapet.

Høreapparater vil ikke fullt ut erstatte normal hørsel. Å høre tale i støy og høre tale på litt avstand, er ofte et problem med høreapparater. Hørselstapet kan også medføre at lyder oppfattes forvrengt i forhold til normal hørsel. Enkelte varslingslyder kan også være vanskelig å oppfatte.

Problemene er gjerne knyttet til

  • å høre høyfrekvente varslingslyder
  • å oppfatte hva som blir sagt i støyfylte omgivelser
  • å oppfatte tale på litt avstand
  • å forstå tale i telefon godt nok

Hjelpemidler for samtale, lytting eller varsling består ofte av trådløse løsninger. Lyden gjøres om til lyssignaler, symbolvisning, forsterket lyd, vibrasjon eller kombinasjoner av disse. Hjelpemidlene vil dermed redusere avstanden til lydkilden.

Hørselshjelpemidler deles inn i ulike kategorier: 

  • Varsling – varsler med lys/vibrasjon fra for eksempel røykvarsler og dørklokke
  • Lytting – løsninger for bedre taleforståelse fra TV/radio eller pc
  • Samtale – løsninger for bedre taleforståelse ved samtale, i møter eller i klasserommet
  • Telefoni – bedre taleforståelse ved telefonbruk

Hjelpemiddeldatabasen finner du hørselshjelpemidler som er på avtale med NAV. Hjelpemiddeldatabasen gir en oversikt over noen av de hørselshjelpemidlene som finnes.

Noen hørselshjelpemidler kan benyttes av alle uavhengig av høreapparat eller CI. Andre hjelpemidler er kun kompatible med høreapparater og CI fra samme merke.

For noen er det viktig med tilpassende hørselshjelpemidler, men for noen med mindre hørselstap kan det være nok med en del enklere grep som å gjøre egne innstillinger i høreapparatene via app på mobiltelefon eller koble høreapparatene direkte til mobil for overføring av lyd. 

På nav.no finner du informasjon om rettigheter, henvisningsskjema og søknadskjema.

Alle kommuner skal ha en hørselskontakt som kan bistå med å finne en egnet løsning tilpasset brukerens behov. Ta kontakt med kommunehelsetjenesten ved hørselskontakten om dette.