Grader av hørselstap

Hørselstap angis i dB HL (HL = hearinglevel). Man oppgir gjerne gjennomsnittlig hørselstap som er et gjennomsnitt av høretersklene ved tre eller fire forskjellige frekvenser.

Verdens helseorganisasjon (World Health Organization – WHO) graderer hørselstap slik (egen oversettelse):

 • 0 – Ingen hørselsnedsettelse: 25 dB eller bedre (på beste øre)
  Ingen eller få hørselsproblemer, kan høre andre hviske. *)
 • 1 – Lett nedsatt hørsel: 20-40 dB (på beste øre)
  Kan høre og gjenta ord uttalt med normal stemme på 1 meters avstand. Anbefalinger: Rådgivning. Høreapparater kan være aktuelt.
 • 2 – Moderat nedsatt hørsel: 41-60 dB (på beste øre)
  Kan høre og gjenta ord uttalt med hevet stemme på 1 meters avstand. Høreapparater anbefales som oftest.
 • 3 – Betydelig nedsatt hørsel: 61-80 dB (på beste øre)
  Kan høre noen ord når det blir snakket med høy stemme inn i beste øre. Høreapparater er nødvendig. Hvis høreapparat ikke er tilgjengelig, er det anbefalt å lære munnavlesning og tegnspråk.
 • 4 – Alvorlig  nedsatt hørsel, inkludert døvhet: 81 dB eller større (på beste øre)
  Umulig å høre og forstå selv en meget høy stemme. Høreapparater kan være til hjelp for å forstå ord. Rehabilitering nødvendig. Munnavlesning og tegnspråk er essensielt. (Egen tilføyelse: Cochleaimplantat (CI) kan være aktuelt.)

*) WHO har i kategori 0 ikke tatt hensyn til problematikken omkring ensidig hørselstap.

Nedsatt hørsel påvirker muligheten til å kommunisere med andre og til å få med seg informasjon.

Døvhet er hørselstap som i vesentlig grad fratar personen mulighet til å oppfatte tale via hørselsinntrykk. Ved absolutt døvhet oppfatter personen ikke lyder ved noen frekvens når hørselsprøve tas.

Hørselstesting gjøres av audiografer som er utdannet innen hørselstesting og tilpasning av høreapparat. Hørselstapet vises ved hjelp av et audiogram som viser graden av hørselstap for de forskjellige frekvensene. Hørselstapet som er vist på audiogrammet danner grunnlaget for om det er behov for høreapparat, hvilken type høreapparat og hvilken proppeløsning som er egnet.

Ved normal hørsel vil det optimale være en måling på cirka 0 dB for alle frekvenser, men det kan være variasjoner. Et audiogram som angir målinger på inntil 25 dB regnes som innenfor det som er normalt. Våre sanseorganer klarer å kompensere for små variasjoner som dette, og høreapparater vil da ofte ikke være til nytte. Ved større hørselstap kan høreapparater være aktuelt.

For mer informasjon om måling av hørselstap, anbefales www.sansetap.no om hørselsmåling, tester og audiogram.