Andre ressurser om hørsel

Tips til nyttige eksterne nettsteder.

acm.no/paabolgelengde

Målgruppe er primært lærere og rektorer på skoler som har hørselshemmede elever. Men også foreldre og andre faggrupper som arbeider innen det hørselsfaglige feltet vil ha nytte av ressursen. Ressursen gir på en enkel og oversiktlig måte informasjon og kunnskap om hørselshemming, hørselshemmede barn i grunnskolealder og hvordan den enkelte skole på best mulig måte kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø for sine hørselshemmede elever. Gå til acm.no/paabolgelengde

bufdir.no (lag hørselsvennlig miljø)

Mennesker med nedsatt hørsel opplever ofte store utfordringer i det offentlige rom. Kontorer, butikker, hoteller, møterom og kinoer er eksempler. Her presenteres løsninger og beskrivelse av funksjonalitet, drift, vedlikehold og kostnadsnivå.

Gå til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sine sider om å lage et hørselsvennlig miljø

dovblindhet.no

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Den består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet – som alle er tilknyttet Helse Nord RHF. NKDB samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

Gå til dovblindhet.no

erher.no

Nettsidene skal være en ressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne.

Gå til erher.no

hjelpemiddeldatabasen.no

Informasjon om produkter (hjelpemidler) og leverandører.

Gå til hjelpemiddeldatabasen.no.

HLF Briskeby (på YouTube)

HLF Briskeby er en videregående skole og kompetansesenter for hørselshemmede. Kompetansesenterdelen driver rehabiliterings- og kursvirksomhet blant annet innenfor feltene Tinnitus, CI-opererte, Menieres sykdom og hørselshemmede i yrkeslivet.

Fra øre til øre – en film om hørselshemmede i arbeidslivet

Glem det – en film om å være hørselshemmet i skolen

Null sus – en film om ørene dine

Se flere videoer på kanalen til HLF Briskeby på youtube.com

tegn.tv

Formålet med tegn.tv er å samle og distribuere tegnspråkfilm. Nettkanalen tegn.tv distribuerer for alle produsenter av tegnspråkfilm, og skal være en uavhengig plattform som er tilgjengelig for alle filmskapere.

Filmene på tegn.tv er primært filmer med dialog på norsk tegnspråk.

Gå til tegn.tv

ushersyndroom.nl

En nettbasert kunnskapsportal om Usher syndrom (på engelsk og nederlandsk).

Nettsiden er utviklet av og for mennesker med Usher syndrom, med støtte fra deres sosiale fellesskap, leger og forskere. Du finner informasjon om mange ulike tema, som hva Usher syndrom er, tilrettelegging, dagligliv, forskning, nettverk m.m.

Gå til ushersyndroom.nl

vilbli.no (knutepunktskoler)

En knutepunktskole er en fylkeskommunal videregående skole som har et spesielt tilrettelagt og organisert tilbud for hørselshemmede. Skoletilbudet kan også søkes av hørselshemmede fra andre fylker. Knutepunktskolene har både hørselshemmede og hørende elever og kan tilby et bredt spekter av utdanningsprogram, ofte i samarbeid med andre videregående skoler i nærheten.

Gå til informasjon om knutepunktskoler på vilbli.no

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Tips oss gjerne dersom du savner lenker til relevante nettsteder. Du kan også se ressurser på andre temaer.