Hørsel

Ikon for tema Hørsel

Hørselshemning er en fellesbetegnelse som dekker alle grader og arter av hørselstap inkludert døvhet. Et hørselstap kan være medfødt eller ervervet. Når det er medfødt kan det skyldes arv, sykdom under svangerskap eller komplikasjoner ved fødsel. Dersom hørselstapet er ervervet kan det skyldes sykdom (for eksempel hjernehinnebetennelse eller kronisk mellomørebetennelse) eller kraftig støy. Det er viktig å få avklart årsakene til nedsatt hørsel før man begynner med kompenserende tiltak.

Tilrettelegging

Tilrettelegging for personer med nedsatt hørsel ved ulike situasjoner.

Barnehage Skole Høyere utdanning Arbeid Hjem og fritid

Hørsel

Om ulike hørselstap og andre hørselsutfordringer.

Om hørsel

Hjelpemidler

Om muligheter og bruk av ulike typer hørselshjelpemidler.

Hørselshjelpemidler

Tips til kommunikasjon med hørselshemmede

Tips til kommunikasjon

Høreapparat

Om høreapparat, Cohlea implantat (CI) og BAHA.

Høreapparat, CI og BAHA

Akustikk

Om god akustikk og hvordan du kan begrense støy.

Akustikk og støy

Siste artikler

Siste apper


Fagredaksjon hørsel

Fagredaksjonene koordinerer arbeidet med innholdet i Kunnskapsbanken som stort sett er laget av fagpersoner på NAV Hjelpemiddelsentral.