Illustrasjon: arenaer

Hørsel – hvem gjør hva?

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Dagligliv og fritid, Hørsel, Oppvekst, lek og læring

Oversikten nedenfor viser ansvarsfordelingen gjennom ulike livsfaser når det gjelder hjelpemidler for hørselshemmede. Med hjelpemidler menes tilleggsutstyr til høreapparat eller utstyr som kan brukes uten høreapparat. Oversikten er veiledende og lokale variasjoner kan forekomme.

Ved mistanke om hørselstap eller opplevd endring i hørselsfunksjon, ta kontakt med fastlege for henvisning videre til utredning hos audiograf/ØNH-spesialist. Barn som ikke har utstyr i barnehage bør utredes året før skolestart for å sikre at utstyret er på plass før barnet begynner på skolen. For noen hjelpemidler er det avgjørende at høreapparater er tilpasset og fungerer først.

A = arbeidsgiver
B = barnehagen
H = hjelpemiddelsentralen
K = kommunen
P = person
S = skolen
 
Arena Hjem og fritid Barnehage Skole
(grunn- og videregående)
Høyere utdanning Arbeid
Utredning av behov for hjelpemiddel K B S H P
Søknad K B S P P
Utprøving og vedtak K H H H H
H
Montering K B S + H P P
Opplæring K H H H H
K K
Oppfølging K B S H A
Reparasjon og vedlikehold K B S P P
Overganger P B S P P

Last ned

Ansvarsoversikt for den enkelte arena: