Hørsel

Image

Hørselshemming er en fellesbetegnelse som dekker alle grader og arter av hørselstap inkludert døvhet. Et hørselstap kan være medfødt eller ervervet. Når det er medfødt kan det skyldes arv, sykdom under svangerskap eller komplikasjoner ved fødsel. Dersom hørselstapet er ervervet kan det skyldes sykdom (for eksempel hjernehinnebetennelse eller kronisk mellomørebetennelse) eller kraftig støy. Det er viktig å få avklart årsakene til nedsatt hørsel før man begynner med kompenserende tiltak.