Nærbilde av dame som trykker på høreapparatet sitt (Foto: colourbox.com)

Høreapparater – bruk og vedlikehold

Morten Flatebø Hørsel

Hørselssentralen ved Drammen sykehus har laget et kurs om bruk og vedlikehold av ulike høreapparater.

For at høreapparater skal fungere godt er det viktig med jevnlig stell og vedlikehold. Kurset går gjennom ulike temaer som

  • batteriskift
  • riktig plassering i øret
  • lydjustering
  • ulike programmer
  • rengjøring og skift av enkeltdeler

Målgruppen for kurset er ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som har direkte kontakt med hørselshemmede. Kurset kan også være nyttig for høreapparatbrukere og pårørende.

Kurset tar cirka 15 minutter å gjennomføre og egner seg godt som oppslagsverk.

Gå til kurset “Høreapparater – bruk og vedlikehold” på kompetansebroen.no.