Hørselshjelpemidler

Høreapparat og eksterne lydkilder

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Hjem og fritid, Hørsel, Video

Hvis du bruker høreapparat, er det mulig å koble ulike lydkilder direkte til høreapparatet. Det kan for eksempel være lyden fra mobiltelefonen, TV-apparatet eller enheter som vi vanligvis bruker headset for å høre på.

For å høre enkeltpersoner bedre i en samtale, en forelesning eller lignende, kan det være aktuelt å bruke en mikrofon.

Ved bruk av høreapparat, kan det være utfordrende å høre hva som blir sagt når det er mye støy eller lang avstand. Det finnes mikrofonløsninger beregnet på slike situasjoner.

For å overføre lyden fra slike eksterne lydkilder til høreapparatet, må du bruke ulike sammenkoblingsenheter. Rådgiver Anders Huse ved NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark viser her noen eksempler på slike enheter og hvordan de brukes.

Overføring av lyd fra telefonen til høreapparatet

Mobiltelefon og Com-Dex

Mobiltelefon og ComPilot

Mobiltelefon og Streamer Pro

Overføring av lyd fra enheter som man vanligvis bruker headset for å høre på

ComPilot og annen lydkilde

Streamer Pro og annen lydkilde

Kobling av høreapparat og hørselshjelpemidler til TV-apparatet

Koble hørselshjelpemidler til TV

Kobling av samtalemikrofon til høreapparatet

Sammenkoble ReSound multimikrofon

Bruke ReSound multimikrofon

Kobling av mikrofon til høreapparatet ved støy og/eller lang avstand

Roger Pen og Compilot

Roger Pen og Fm-Dex

Roger Pen og Mylink

Roger Pen og Streamer Pro

Ulike løsninger med Roger Pen