Ung jente på stor trehjulssykkel med støtte av en kvinne (Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix)

Hjelpemidler til barn og ungdom

Morten Flatebø Barn og unge, Bevegelse

Her har vi samlet noen råd og tips til deg som formidler hjelpemidler til barn og ungdom.

Å arbeide med barn og ungdom skiller seg ofte fra arbeid med voksne. Barn og ungdom er ofte aktive på flere arenaer. De går i barnehage, skole og skolefritidsordning og noen kan ha to hjem. De har fritidsaktiviteter de deltar på, reiser med familien og kanskje avlastningstilbud i kommunen. Ofte er de innlemmet i ulike behandlingstilbud og i nær kontakt med ulike deler av helsevesenet.  I tillegg har de utvidede rettigheter for hjelpemidler i forhold til voksne personer. Dette gjør at utvalget av hjelpemidler ofte blir stort.

Mange nærpersoner

Det at barn og unge deltar på så mange arenaer gjør at de også har mange personer i livet sitt. Foresatte, øvrig familie, lærere, barnehagepersonalet, assistenter, spesialpedagoger, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter med flere. Det er ofte mange som ser behovet for hjelpemidler og mener noe om løsningen. Her er det derfor viktig å gjøre en god kartlegging med de personer som kjenner bruker best, og som skal benytte utstyret i det daglige. Det er viktig med en god opplæring av disse personene, og å sørge for at kunnskap blir videreformidlet når for eksempel personalet blir byttet ut. Personer med sammensatt behov har krav på en individuell plan som vil kunne hjelpe til å koordinere dette arbeidet.

Overganger/bytte av læringsarena

Barn i skolealder har jevnlig bytte av læringsarenaer. De går fra barnehage, til barneskole, ungdomsskole og videre på videregående skole og eventuell til høyere utdanning. Slike overganger er spesielt viktig å forberede og planlegge i god tid. Vi ser dessverre ofte at barn opplever unødvendige hindringer i utdanningsløpet sitt grunnet manglende tilrettelegging. Dette kan være fysiske forhold som ikke er tilrettelagt ved skolestart, eller manglende utstyr og hjelpemidler som ikke er på plass.

Selv om barnets skolehverdag fungerer godt på en skole, er det ingen selvfølge at neste skoletrinn vil fungere like godt. Det er viktig å komme tidlig i kontakt med skolen og få til en god dialog rundt barnets behov. Når barnet har hjelpemidler som skal flyttes, kreves det ofte demontering og så montering i nye lokaler. Dette krever planlegging for at alt skal være på plass i tide. Når barnet blir eldre tas ofte flere rom i bruk. Det kan gi nye og endrede behov til forflytning og tilrettelegging.

Barn vokser

En siste viktig faktor når man jobber med barn og unge er oppfølging av hjelpemidlene i forhold til vekst. Dette krever en tettere oppfølging enn hos mange voksne som ofte kan ha samme hjelpemidler i flere år. De fleste typer hjelpemidler kan justeres i lengde og bredde ved enkle innstillinger.

Det kan være en god rutine å legge inn faste intervaller hvor man går gjennom hvilke hjelpemidler som må justeres og hvilke som eventuelt må byttes. Dette gjelder også for sesongbetonte hjelpemidler. Finn frem utstyret i god tid før sommer og vinter og finn ut om utstyret må byttes før sesongen starter. Mange hjelpemiddelsentraler arrangerer egne aktivitetsdager for ski- og sykkelutstyr hvor eventuelt nytt utstyr kan prøves ut.

Sjekkliste for barn i vekst

  • Få oversikt over hvilke hjelpemidler bruker har.
  • Hva kan transporteres mellom ulike arenaer?
  • Vær i forkant av overganger/bytte av læringsarena. Hvilke nye behov kommer og hva kan brukes videre?
  • Forbered sesongene i god tid. Besøk gjerne hjelpemiddelsentralenes sykkel- og skidager.
  • Sørg for at nye kontaktpersoner får opplæring i hjelpemidlene.
  • Sjekk om hjelpemidlene fortsatt passer etter en periode og juster hjelpemidlet ved behov.