Tre smilende barn som viser tommel opp og en voksen som sitter bak dem i et klasserom (Foto: colourbox.com)

Helsesøster, fra barn til voksen

Morten Flatebø Dagligliv og fritid, Kompetansefrokost, Oppvekst, lek og læring

Onsdag 19. desember 2018 var det kompetansefrokost med temaet «Helsesøster, fra barn til voksen».

Foredragsholder

Elin Halleland, helsesøster, Oslo kommune

Halleland snakket blant annet om

  • hvordan helsesøster jobber, som ressursperson i nærmiljøet
  • hvilke knutepunkter vi har og hvordan vi kan dra veksler på hverandres fagkompetanse

Opptak

Om kompetansefrokost

Les mer om kommende og tidligere kompetansefrokoster.