Trist ung mann som snakker med en rådgiver (Foto: colourbox.com)

Helsepsykologi

Morten Flatebø Kompetansefrokost

Onsdag 17. februar 2021 var det kompetansefrokost med temaet «Helsepsykologi».

Helsepsykologien ser psyke og soma, kropp og sjel, under ett. Det er egentlig gammelt nytt, men likevel ufullstendig implementert i dagens helsevesen. Hvorfor er det nyttig med helhetlige behandlingstilbud, men likevel så vanskelig å gjennomføre i praksis?

I sitt foredrag vil Maria Leer-Salvesen belyse muligheter og utfordringer med en biopsykososial forståelse av sykdom. Hva menes egentlig med modellen? Og hvilke implikasjoner har forståelsen for NAV, og våre brukere under arbeidsavklaring?

Foredragsholder

  • Maria Leer Salvesen, psykologspesialist i klinisk nevropsykologi, Nevropsykologisk tjeneste i NAV

Leer-Salvesen jobber ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo, hvor hun til daglig bistår NAV-enheter med veiledning i komplekse brukersaker. Hun er en erfaren underviser og formidler. Hun er fast foreleser ved UiO og Norsk psykologforening. Fra 2019 ble hun styremedlem i Norsk nevropsykologisk forening.

Flere i arbeid og utvikling av bedre velferdstjenester, er noen av hennes kampsaker. Som klinisk psykolog har hun erfaring fra hjerneskaderehabilitering i helsevesenet. Hun har jobbet med både barn og voksne. I senere tid har hun engasjert seg i utviklingen av mer helhetlige behandlingstilbud, med en biopsykososial forståelse av sykdom. 

Opptak

Om kompetansefrokost

Les mer om kommende og tidligere kompetansefrokoster.