Ingressbilde til appen Haptics

Haptics: Pocket edition

Hilde Fresjarå App, Hørsel (app), Kommunikasjon / ASK (app), Syn (app)

Haptics er en app som gir oversikt over signaler i haptisk kommunikasjon som benyttes som støtte for personer med synstap og kombinerte syns- og hørselstap.

Hvordan virker den?

Våre omgivelser er i en konstant forandring, og disse endringene er ikke alltid like enkelt å fange opp når våre syns- og hørselsinntrykk reduseres.

Haptisk er et supplerende kommunikasjonsverktøy som består av signaler som gis ved berøring og beskriver omgivelser, personer, reaksjoner og følelser. Haptisk kan også brukes som et alternativ til tradisjonell ledsagelse av kombinert syns- og hørselshemmede, døvblinde og synshemmede.

Denne appen viser signalene med bilder, video og tale.

Formålet med appen er å organisere og presentere en standardisert metodikk for haptisk kommunikasjon slik at alle kan bruke denne metoden på en enhetlig og forutsigbar måte.

Signalene er beskrevet på norsk og engelsk

Hapti-Co ble opprettet høsten 2008, og består av offentlig godkjente tolker for døve og døvblinde. På deres nettsted kan du lese mer om haptisk kommunikasjon.

Leverandør

Hapti-co

Last ned

Google Play – Haptics: Pocket edition

App Store – Haptics: Pocket edition

Appen er gratis.