Ikon: e-læringskurs

Grunnkurs bolig

Morten Flatebø Bolig og bygninger, Kurs

Målgruppen for kurset er primært personer som bistår brukere med å søke om tilrettelegging av boligen.

Dette er i hovedsak kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter, gjerne i samarbeid med kommunens boliggruppe.

Kurset kan også være relevant for andre faggrupper og ellers de som er interessert i tema bolig. Det kan være andre ansatte i kommunen som kommunale serviceteknikere, brukere og deres pårørende.

Les mer om og ta grunnkurs bolig.