Mor og datter ved kjøkkenbordet (Foto: colourbox.com)

Grunnkompetanse om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Morten Flatebø Kommunikasjon

Statped har laget en e-læringsressurs om å utvikle og støtte opp om kommunikasjon hos mennesker med forsinket eller manglende talespråk.

Målgrupper

  • brukere av ASK, foreldre og pårørende
  • ansatte i PP-tjenesten
  • personale i skoler og barnehager
  • og andre interesserte

Fra innholdet

  • hvordan språk og kommunikasjon kan utvikles når du må kompensere for et manglende talespråk
  • hva alternativ og supplerende kommunikasjon er, samt hvordan du kan komme tidlig i gang med dette
  • hva du kan observere og kartlegge slik at du lettere kan velge en god alternativ kommunikasjonsløsning
  • konkrete råd og tips til hvordan ASK kan implementeres i barnehagen eller skolen
  • hvilke lover og rettigheter som sikrer tilgang til opplæring i en annen uttrykksform enn tale
  • hva du bør ha fokus på for å videreutvikle en kommunikasjonsløsning

Gå til e-læringsressursen “Grunnkompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)” på statped.no.

Trailer