Eventyret om gullhår og de tre bjørnene fortelles med symboler og figurer

Grafiske tegnsystemer

Morten Flatebø Kommunikasjon, Lese- og skrivestøtte

Grafiske tegnsystemer kalles også grafiske tegn eller symboler. For noen mennesker kan bruk av grafiske tegn være en alternativ eller supplerende kommunikasjonsform. Grafiske tegn kan også brukes som informasjonsstøtte.

Av spesialpedagog Hilde Fresjarå, Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Målgruppe 

Barn, unge og voksne som benytter alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK) kan ofte bruke grafiske tegn som en støtte når de kommuniserer. Mange av dem har også nytte av grafiske tegn som informasjonsstøtte. Det vil si at skriftspråket understøttes av grafiske tegn eller bilder. 

Erfaringer viser at andre grupper også kan nyttiggjøre seg denne formen for informasjonsstøtte. Det kan være 

 • barn som ennå ikke har lært å lese 
 • personer med kognitiv svikt 
 • utenlandske besøkende som ikke snakker det lokale språket 
 • innvandrere 

Grafiske tegn 

Grafiske tegn er en visuell representasjon av et ord, en frase, et uttrykk eller en hel setning. I tilfeller der grafiske tegn representerer ord, kan flere grafiske tegn settes sammen slik at de til sammen utgjør en hel setning. 

Begrepene man bruker om disse tegnsystemene varierer. Noen sier grafiske tegn, andre grafiske symboler og andre igjen bruker bilder som benevnelse. 

De mest brukte grafiske tegnsystemene i Norge er Bliss, PCS, Pictogram, SymbolStix og Widgit Symboler. PCS, SymbolStix og Widgit Symboler er utformet som bilder og har mange likhetstrekk. Pictogram er sterkt stiliserte bilder med tydelige kontraster. Bliss er et eget symbolspråk som kan minne noe om kinesiske tegn. Les mer om grafiske tegnsystemer på temasidene om kommunikasjon i Kunnskapsbanken.

I tillegg til de overnevnte, finnes det også andre tegnsystemer som brukes. Med ny teknologi som gir enkel tilgang til å ta egne bilder og video, er det mange som benytter seg av egne fotografier som kommunikasjons- og informasjonsstøtte. 

Hvis du lurer på hvilke kommunikasjonshjelpemiddel som er egnet for en bruker, ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke for mer informasjon. Her får du også informasjon om programvare som kan benyttes til å lage eget materiell med grafiske tegn. 

Grafiske tegn som kommunikasjonshjelpemiddel 

Grafiske tegn som kommunikasjonsform kan brukes enkeltvis, i tematavler, i kommunikasjonsbøker eller i elektroniske talehjelpemidler eller apper. Man introduserer ofte grafiske tegn enkeltvis. Etter hvert som brukeren har behov for flere tegn, settes de sammen i tematavler og kommunikasjonsbøker eller elektroniske talehjelpemidler. 

Statped har utviklet flere ressurser som viser hvordan man kan komme i gang med å bruke grafiske tegn i alternativ og supplerende kommunikasjon.

Grafiske tegn som støtte i læremidler 

Grafiske tegn brukes også som støtte i læremidler. Utdanningsdirektoratet har en tilskuddsordning der læremiddelutviklere kan søke om støtte til utvikling av læremidler blant annet for elever som bruker ASK eller trenger tilrettelegging for å kunne betjene et databasert læremiddel. 

Flere av firmaene som har mottatt støtte har utviklet læremidler med grafiske tegn. Det har særlig vært WLS som er benyttet som informasjonsstøtte i læremidler. Årsaken til dette er at disse tegnene er utviklet med tanke på å støtte leseforståelsen, og at de kan tilpasses digitale ressurser. 

Eksempler på digitale læremidler med grafiske tegn: 

 • Elevkanalen 
 • Kaleido og Mylder fra Cappelen Damm 
 • TubaLuba fra Tell forlag 
 • Salaby tilrettelagt fra Gyldendal 
 • Bokbussen fra GAN Aschehoug  
 • Bokapper fra Statped 
 • Læremidler med Bliss fra Isaac Norge og Statped 

Ta kontakt med den enkelte utvikler for informasjon om ressursene. 

Støttemateriell 

Det er ikke bare i læremidler det er behov for grafiske tegn eller bilder som informasjonsstøtte. I Sverige er det utviklet en nasjonal nettressurs om bildestøtte i helse- og tannhelsevesenet. Denne ressursen gir tilgang til informasjon og materiell som kan benyttes av barn og voksne som trenger bildestøtte. Her finner du mange eksempler på hvordan denne type materiell kan benyttes for å trygge en situasjon, for eksempel for et barn som skal til lege eller tannlege. Les mer om bildestøtte i helse- og tannehelsevesenet på nettstedet til Dart.

Det er også utviklet en fri ressurs på bildstod.se som kan benyttes av alle som ønsker å lage eget materiell med bildestøtte. Denne kan brukes fritt, og gir tilgang på grafiske tegn som er tilgjengelig for alle. Ressursen er på svensk eller engelsk, men materiellet kan lages med norsk tekst.

Det er utviklet liknende materiell på norsk med Widgit Symboler; Widgit helsepakke og Widgit mental helsepakke. Dette materiellet er utviklet i England av Widgit; firmaet som lager Widgit Symboler. Firmaet Normedia har oversatt materiellet og forhandler Widgit Symboler i Norge. Materiellet inngår i rammeavtalen for kommunikasjonshjelpemidler med NAV. Du kan lese mer om materiellet i Hjelpemiddeldatabasen: 

Normedia forhandler også programvare som kan benyttes for å skrive tekster med støtte av grafiske tegn. I ressursen Widgit Online kan man lage, lagre og dele symbolressurser i nettleser på mange språk. Les mer om Widgit Online på sidene til Normedia

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland har laget bildebasert materiell til bruk i kommunikasjon med innvandrere. Materiellet er utviklet for å bedre samhandling og økt brukermedvirkning ved formidling av hjelpemidler for innvandrere og flyktninger.  

Den lettleste avisen Klar Tale gir muligheter for støtte med grafiske tegn i sin nettavis. Åpne ”Dine innstillinger” og velg ”forklar ord med symboler”. Da kan du holde muspeker over et ord for å få det forklart.

Kilder