Ikon: e-læringskurs

Godkjenningskurs bestillingsordningen

Håkon Jacobsen Hjem og fritid, Kurs

Målgruppen for kurset er utvalgte fagpersoner i kommunen, 2. og 3. linjetjenesten og brukere med brukerpass.

Bestillingsordningen er en forenkling av samarbeidet mellom fagpersoner som har oppgaver knyttet til tekniske hjelpemidler og NAV Hjelpemiddelsentral i enkle saker.

Målet med kurset er at du skal ha​

  • kunnskap om bestillingsordningen​
  • kjennskap til gjeldende lover og regler​
  • vite når du kan bruke bestillingsordningen og når du må skrive søknad​

Gå til godkjenningskurs bestillingsordningen.​