Ryggen til en jente med hestehale og skolesekk som holder en voksen person i hånda (foto: colourbox.com)

Gode overganger for barn, ungdom og unge voksne med behov for tilrettelegging 

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Barn og unge, Bevegelse, Hørsel, Kognisjon, Kommunikasjon, Syn

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har laget en kursrekke om overganger for personer med behov for tilrettelegging. For å kunne delta aktivt i alle arenaene man finner i barnehage, skole og undervisning er mange avhengig av tilrettelegging, hvor hjelpemidler kan være ett av tiltakene.

Overgangene som finner sted på veien mot et arbeidsliv er mange, og spesielt viktige for ungdom og unge voksne med behov for tilrettelegging. Overgangene kan oppleves som vanskelige og sårbare.

Kursene tar opp temaer som

  • gode tiltak som kan bidra til å skape forutsigbarhet og trygghet
  • ulike typer hjelpemidler og overganger
  • rollefordeling
  • planlegging
  • forberedelser
  • hva NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå med

Kurs 1: Fra barnehage og ut grunnskolen

Tid: 46 min.

Kurset omhandler tilrettelegging for barn og unge med forskjellige typer funksjonsnedsettelse i overgangene som skjer fra barnehage og ut grunnskolen.  

Kurs 2: Til videregående skole, høyere utdanning og arbeid

Tid: 40 min.

Kurset omhandler tilrettelegging for ungdom og unge voksne med forskjellige typer funksjonsnedsettelse i overgangene som skjer fra ungdomsskolen til videregående skole og over til høyere utdannelse og/eller arbeidslivet.