Kvinnelig lærer ønsker en ny elev velkommen foran de andre elevene i klasserommet (foto: colourbox.com)

Gode overganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Morten Flatebø Barn og unge

Barn og unge opplever ofte unødvendige hindringer i utdanningsløpet sitt grunnet manglende tilrettelegging. De går fra barnehage til barneskole, ungdomsskole og videre på videregående skole, lærlingeplass og eventuelt til høyere utdanning. Hjelpemidler og tilrettelegging må være på plass til barnet/ungdommen kommer til ny skole/utdanningsted eller arealer.

Det er viktig at skolen/utdanningsstedet ivaretar behovet for tilrettelegging på områder som

 • hørsel
 • syn
 • kognisjon
 • kommunikasjon
 • bevegelse

Ved behov for større tilrettelegginger og bygningsmessige endringer anbefales det at planlegging starter 2 år i forveien.

For å få en god overgang er det avgjørende å komme tidlig i kontakt med neste skole/utdanningssted og få til en god dialog rundt barnets/ungdommens behov. Like viktig som flytting av hjelpemidlene, er overføring av kompetanse om bruken av hjelpemidlene og barnets/ungdommens funksjon.

Endring av behov

Barn og unge vokser og utvikler seg slik at behovene stadig endres. Vi oppfordrer derfor til å legge inn faste intervaller for evaluering av hjelpemidlene. Dette gjelder også for sesongbetonte hjelpemidler.

Hjelpemidler er utlånt personlig gjennom folketrygden. Ved bytte av skole/utdanningssted må det avklares hvem som tar ansvar for at barnet/ungdommen får med seg hjelpemidlene videre, eller at hjelpemidlene blir returnert til NAV Hjelpemiddelsentral hvis de ikke lenger er i bruk. 

Sjekkliste

 • Start planlegging tidlig: vær i forkant av overganger og bytte av skole/utdanningssted eller undervisningsform.
 • Få oversikt over hvilke hjelpemidler bruker har. Programvare kan også være utlånt som hjelpemiddel. Hvilke nye behov kan oppstå og hva kan brukes videre?
 • Avgivende barnehage/skole må initiere kompetanseoverføring om barnets/ungdommens funksjon og opplæring i bruk av hjelpemidlene. Kompetanseoverføring mellom trinn er også en overgang som må følges opp.
 • Sjekk om hjelpemidlene etter en periode fortsatt dekker barnets/ungdommens behov. Juster eller bytt hjelpemidlet om nødvendig.
 • Vurder hvilke hjelpemidler som kan benyttes på flere arenaer og hvilke det eventuelt må søkes flere sett av.
 • Gjennomgå fysisk miljø (tilgjengelighet, akustikk, belysning og kontrastforhold). Påse at det er plass til sikker oppbevaring av hjelpemidlene. Husk å ta med teknisk personale i planleggingen av overgangen.