God ASK

God ASK

Morten Flatebø Barn og unge, Kommunikasjon

Å være en kommunikasjonspartner for barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

For at barn skal lære å bruke ASK må de voksne også gjøre det. Språkmiljøet i barnehagen er viktig for barns utvikling. Statped har utviklet en læringsressurs for barnehagepersonell som arbeider med barn som har behov for ASK i alderen to til seks år.

Læringsressursen inneholder materiell som viser hverdagssituasjoner til åtte barn som trenger ASK. De voksne rundt barna viser oss hva de gjør, og du vil få innblikk i hvorfor.

For å bli en god kommunikasjonspartner kreves det kunnskap, øving og veiledning. Målet er at læringsressursen skal motivere og inspirere, og derigjennom bidra til å bedre kvaliteten i arbeidet med ASK.

Læringsressursen er inndelt i tre hovedtema:

  • god kommunikasjon
  • opplæringsstrategier
  • kompetanseutvikling

Læringsressursen er tilgjengelig på www.statped.no/godask.