Funksjonsattest for tilgjengelig bolig

Morten Flatebø Bolig og bygninger, Verktøy

De fleste boligene vi skal bo i framover, er allerede bygget. Mange ønsker å bo i egen bolig så lenge som mulig. Kartlegging av eksisterende boligmasse viser imidlertid at det er lite tilfredsstillende tilgjengelighet i dagens boliger.

Husbanken Region Midt Norge, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag ønsket å øke kunnskapen om tilgjengelighet i boligene våre og gjennomførte prosjektet «Kunnskap til rett tid – funksjonsattest bolig».

Offentlige utredninger peker på viktigheten av fornyelse og ombygging, slik at eksisterende boligmasse er godt tilrettelagt og kan fungere optimalt i møte med morgendagens behov. Dette er noe den enkelte huseier i stor grad selv må ta ansvar for. Samtidig er det nyttig for boligkjøpere å ha informasjon om boligens tilgjengelighet. For kommunen er kunnskap om tilgjengelighet viktig ved planleggingen og gjennomføringen av boligutbyggingen.

Det er viktig å gjøre boligen mest mulig funksjonell på et tidlig tidspunkt, før behovet oppstår. Derfor er det behov for kunnskap om hva som skal til for å oppnå tilgjengelighet. Det er også behov for vurdering og beskrivelse av funksjonaliteten i boligen, tilsvarende energimerkingen som er innført.

Prosjektet utviklet en elektronisk versjon av funksjonsattesten som kan benyttes for å øke kunnskapen, samt å ha et redskap for å vurdere og beskrive tilgjengeligheten.