Forstår du epikrisen fra øyelegen?

Morten Flatebø Syn

Epikrisen er ofte full av forkortelser og faguttrykk og mange opplever det vanskelig å lese innholdet i epikrisen. Mange tar derfor kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral for å få hjelp til å tolke epikriser. Vi har nå laget et digitalt kurs som vi håper kan gjøre det lettere å forstå epikriser.

Personer med nedsatt syn har behov for øyemedisinsk dokumentasjon for å få hjelp med kartlegging av synet og behov for synshjelpemidler. Som regel er det epikrisen fra øyelegen som beskriver om personen har rett til synshjelpemidler.

Foredraget går gjennom epikrisens oppbygning og kort om øyesykdommer vi ser mye av. Optiker Tor Inge Bue forteller også om synssvekkelse, visus, brytningsfeil og ulike forkortelser. 

Målgruppen er i hovedsak synskontakter og ergoterapeuter som har behov for å forstå øyemedisinske opplysninger. Målet med gjennomgangen er å kunne vurdere om en person med nedsatt syn kan ha rett til synshjelpemidler. Innholdet kan også være interessant for andre, siden det inneholder mange forklaringer og informasjon om øyesykdommer.

Tips: Før du ser foredraget om å tolke epikriser, anbefaler vi at du tar e-læringskurset “Grunnkurs syn” eller ser videoen om øyets anatomi som er en del av e-læringskurset.