Foreldreperspektivet

Morten Flatebø Brukerhistorie

Fortellingen om “foreldreperspektivet” handler om å ta foreldrene på alvor. Fagfolk må ikke overse det foreldrene kan, vet og gjør. Om stat eller kommune har “ansvar” for tiltak og tjenester, må de samarbeide med foreldrene. Det er også en fortelling om verdighet, når man er avhengig av andre.