Kvinne som snakker i fasttelefon (foto: colourbox.com)

For de som mister analog telefonlinje

Morten Flatebø Hørsel

Analoge telefonlinjer blir gradvis faset ut av Telenor over hele landet. For de som har en telefon som er egnet for hørselshemmede, kan alternativet være å få analog telefonlinje via bredbånd. Om en ikke har behov for bredbånd, blir det en kostbar løsning.

Ny telefon fra Telenor

Telenor har kommet med en telefon som ser ut som en vanlig bordtelefon, men kobles til mobilnettet og bruker SIM-kort som en mobiltelefon. Tester har vist at denne telefon er for svak for de med nedsatt hørsel. En løsning kan være å bruke en telefonforsterker som kobles mellom telefonen og telefonrøret. Mer om telefonforsterkere i Hjelpemiddeldatabasen.

Fortsatt bruke forsterkertelefon

Det finnes løsninger for å bruke en forsterkertelefon lånt fra NAV Hjelpemiddelsentral:  

  • Du kan kjøpe et GSM-adapter. Ved å søke på Google kan du finne flere modeller av GSM-adaptere. Adapterne trenger et SIM-kort fra en teleoperatør. Telefonen kobles til GSM-adapteret i stedet for eksisterende vegguttak.
  • Du kan koble forsterkertelefon direkte til linjeutgang på ruteren. Da må du ha bredbånd og linjen må være aktivert av telefonoperatøren.

NAV Hjelpemiddelsentral kan fortsatt låne ut telefoner som er egnet for hørselshemmede, men GSM-adapteret må kjøpes selv. Velger du telefon fra Telenor, kan du søke NAV Hjelpemiddelsentral om telefonforsterker. Du kan også vurdere å gå over til mobiltelefon. Da kan du ha behov for en streamerløsning til høreapparatet.