Illustrasjon fra forsiden av rapporten Et år for alle (Ill.: Thomas Sørlie Hansen, Unge funksjonshemmede)

Folkehøyskolen – et år for alle?

Morten Flatebø Arbeid og utdanning

Organisasjonen Unge funksjonshemmede har gjennom prosjektet “Et år for alle” sett på hvor tilgjengelig tilbudet på ulike folkehøyskoler er for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

I rapporten fra prosjektet får vi høre ansatte ved folkehøyskoler og unge selv fortelle om hvilke barrierer som finnes for likestilt deltakelse. Unge med funksjonsnedsettelser opplever at de møter et sett med forventninger og er bekymret for at tilbudet i dag er mer snevert for dem, enn for andre unge.

Unge med funksjonsnedsettelser har et stort ønske om at folkehøyskolen blir en skole for alle. Året på folkehøyskole viser seg å ha stor betydning for den enkeltes selvtillit, følelse av mestring, selvstendighet og motivasjon.

Rapporten viser at folkehøyskolene kan forbedre seg på flere områder. Samtidig illustrerer den også hva som fungerer og hvilket potensiale folkehøyskolene har for å tilby gode læringsarenaer for alle.

Undersøkelsen viser at det følger store gevinster av et år på folkehøyskole, spesielt i overgangen til voksenlivet. Rapporten avslutter med noen anbefalinger til folkehøyskolene.

Les mer om prosjektet og last ned rapporten “Folkehøyskolen – Et år for alle?” fra ungefunksjonshemmede.no.