FNs logo til Internasjonal dag for personer med nedsatt funksjonssevne (hentet fra un.org)

FN-dagen for funksjonshemmede

Morten Flatebø Forhåndsomtale

3. desember er FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne. Dagen markeres for å understreke funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt.

Rundt 15 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemming. Dette gjør personer med nedsatt funksjonsevne til verdens klart største minoritet. 

Dagen markeres for å bevisstgjøre verden om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne.

At funksjonshemmede kan delta i samfunnet på lik linje som ikke-funksjonshemmede vil føre til fremgang og utvikling for alle.

Mer om internasjonal dag for funksjonshemmede på fn.no.

Markeringer i Norge

Flere organisasjoner og offentlige virksomheter inviterer til ulike fysiske og digitale arrangementer. Sjekk på nett eller følg med på sosiale medier hva som skjer nær deg. Oversikten nedenfor er ikke fullstendig, men dette er arrangementer vi har funnet ved å søke på nettet:

 • 2. desember kl. 10-13 (Thon Hotel Opera, Oslo): Bufdir inviterer til “Klimatiltak og likestilling for personer med funksjonsnedsettelse – hvordan kan tiltakene ivareta både miljø og sosial bærekraft, og hva vinner vi på en helhetlig tankegang”.
 • 3. desember: Norges Handikapforbund (NHF) har ulike arrangementer, blant annet:
  • Lansering av video og kortfilmer på nett
  • Seminar i Tromsø kl. 13 på Clarion Hotel The Edge
  • Markering med appell foran Stortinget i Oslo kl. 13
  • Arrangement i Fredrikstad kl. 18 på litteraturhuset (streames også)
 • 3. desember kl. 14 (Vega Scene, Oslo): Unge funksjonshemmede inviterer til “Feiring av FN-dagen for funksjonshemmede”.