Mann som styrer en gravemaskin

Flere i jobb med funksjonsassistanse

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Bevegelse, Syn

Funksjonshemmede kan møte mange utfordringer i arbeidslivet. Funksjonsassistanse bidrar til at personer med omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller synshemming kan delta i arbeidslivet.

Nedenfor finner du en informasjonspakke om funksjonsassistanse. Målgruppen for materiellet er personer med behov for hjelp til å mestre arbeidsoppgaver og fungere i arbeidslivet, deres arbeidsgivere og eventuelle andre som bistår. Informasjonen er også relevant for ansatte ved NAV-kontor og NAV Arbeidslivssenter.

Filmene og tekstmaterialet vil gi deg innsikt i tiltaket funksjonsassistanse og hvordan det kan bidra til deltakelse i arbeidslivet. Du vil se hvordan funksjonsassistanse fungerer i praksis og hvordan du går frem ved behov for funksjonsassistanse.

Skjemaer på nav.no