En hørselskontakt i samtale med en hørselshemmet

Filmer fra grunnopplæring for hørselskontakter

Morten Flatebø Film, Hørsel

Nedenfor finner du filmene som er brukt i e-læringskurset “Grunnopplæring for hørselskontakter i kommunen“.

Gå direkte til

En brukerstemme

Ragnar har i flere år hatt en hørselsnedsettelse og bruker høreapparater. I filmen forteller han om hvordan det er for ham å ha nedsatt hørsel.

Arbeidsoppgaver til en hørselskontakt (et eksempel)

Eva Hatlem Adolfsen, hørselskontakt i Asker kommune, forteller hvordan de jobber på hørselsområdet i Asker og hva hun mener er oppgavene til en hørselskontakt.

Kartleggingssamtale med en hørselskontakt

Filmen viser en kartleggingssamtale mellom hørselskontakten Eva og Ragnar.

Oppfølging etter et hjemmebesøk (et eksempel)

Filmen viser hørselskontakten Eva sine refleksjoner i etterkant av en kartleggingssamtale.

Hvordan søke om hørselshjelpemidler?

Filmen viser hvordan du finner søknadsskjema om hørselshjelpemidler på nav.no

Hvordan henvise til hjelpemiddelsentralen?

Filmen viser hvordan du finner henvisningsskjema til hjelpemiddelsentralen på nav.no