hvakanhjelpe.no

Morten Flatebø

Hvakanhjelpe.no inneholder informasjon om hjelpemidler, råd og tips for eldre mennesker med demens og andre kognitive problemer. Her finner du et utvalg hjelpemidler som er hentet fra demonstrasjonsleiligheten Almas hus …

medialt.no

Morten Flatebø

MediaLT satser på opplæring, utvikling og tilrettelegging innen IT for funksjonshemmede. Nettsiden gir informasjon om IKT og universell utforming. Gå til medialt.no

iktforalle.no

Morten Flatebø

Nettsiden viser ressurser knyttet til universell utforming av IKT og driftes av Norsk Regnesentral. Gå til iktforalle.no

gari.info

Morten Flatebø

GARI (Global Accessibility Reporting Initiative) er et nettsted som gir informasjon om tilgjengelighet av mobiltelefoner, nettbrett og applikasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. Gå til gari.info

deltasenteret.no

Morten Flatebø

Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet, og skal gjennom sitt arbeid bidra til regjeringens målsettinger om økt tilgjengelighet og universell utforming. Gå til deltasenteret.no