hjelpemiddeldatabasen.no

Morten Flatebø

Informasjon om produkter (hjelpemidler) og leverandører. Gå til hjelpemiddeldatabasen.no.

ushersyndroom.nl

Morten Flatebø

En nettbasert kunnskapsportal om Usher syndrom (på engelsk og nederlandsk). Nettsiden er utviklet av og for mennesker med Usher syndrom, med støtte fra deres sosiale fellesskap, leger og forskere. Du …

nlb.no

Morten Flatebø

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et statlig bibliotek. Tilbudet er gratis og landsdekkende. NLB skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser, som gjør det vanskelig å lese trykt tekst …

dovblindhet.no

Morten Flatebø

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Den består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet – …

sansetap.no

Morten Flatebø

Sansetap.no er en offentlig nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap med fokus på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre. Gå til sansetap.no

medialt.no

Morten Flatebø

MediaLT satser på opplæring, utvikling og tilrettelegging innen IT for funksjonshemmede. Nettsiden gir informasjon om IKT og universell utforming. Gå til medialt.no